zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropská Natura 2000 - největší soustava chráněných území na světě - slaví!

21.05.2018
Chráněná území
Evropská Natura 2000 - největší soustava chráněných území na světě - slaví!

ČR k ní přispívá 14 % svého území...

V pondělí 21. května uplyne 26 let od platnosti směrnice ,,o stanovištích", díky které je napříč Evropou chráněna její nejcennější příroda.

Natura 2000 je soustava chráněných území vyhlašovaných členskými státy Evropské unie k zajištění dlouhodobé ochrany cenných a ohrožených druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť.

Povinnost vyhlásit soustavu Natura 2000 na svém území a zajistit její ochranu má každý členský stát Evropské unie, a to na základě dvou evropských směrnic - ,,o stanovištích" (92/43/EHS) a ,,o ptácích" (2009/147/ES). V současnosti se Natura 2000 rozkládá na více než 18 % rozlohy Evropské unie a představuje tak největší a nejkomplexnější soustavu chráněných území na světě, čítající přes 27 000 lokalit.

Česká republika přispívá k ochraně přírody evropského území celkem 1 112 evropsky významnými lokalitami a 41 ptačími oblastmi, které na 14 % našeho území dohromady tvoří českou soustavu Natura 2000.

"Přínos soustavy Natura 2000 k ochraně přírody v ČR je nesporný. Ochrana biologické rozmanitosti prostřednictvím zachování nejhodnotnějších přírodních lokalit, ochrana nejvíce ohrožených druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť, zachování, případně zlepšení celkového stavu přírodních stanovišť, druhů rostlin a živočichů, sladění zájmů ochrany přírody a krajiny se šetrným hospodařením v příslušných lokalitách, začlenění cenných přírodních lokalit v ČR do celoevropského přírodního dědictví - to všechno nepochybně koresponduje se zájmy ochrany naší přírody," hodnotí náměstek pro ochranu přírody a krajiny MŽP Vladimír Dolejský.

EK vyčíslila, že soustava Natura 2000 poskytuje obyvatelům Evropské Unie ročně přínosy v hodnotě 200 - 300 miliard EUR [zdroj]. Poskytuje ochranu před ničivými dopady přírodních katastrof, kvalitní zdroje vody či možnosti rekreace. Většina druhů a přírodních stanovišť, které soustava chrání, je závislá na lidském hospodaření (např. kosení, pastva či udržitelné hospodaření v lese), díky kterému se zde vyvinuly a které je v šetrné formě nutné udržovat. Soustava Natura 2000 má tzv. deštníkový charakter. Znamená to, že poskytuje ochranu nejen stanovištím a druhům, pro které je vyhlašována, ale i množství dalších druhů a přírodních procesů. Cílem její ochrany jsou fungující přírodní společenstva, díky nimž prosperuje živá příroda i člověk.

Pravidelně se na základě požadavků evropských směrnic na ochranu přírody také provádí svým rozsahem zcela ojedinělý monitorning druhů a stanovišť, zajišťovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s předními odborníky především z vysokých škol, ústavů Akademie věd, muzeí, správ národních parků, či neziskových organizací. Ze čtyř tisíc sledovaných míst sbírá data na čtyři sta monitorovatelů. Mezi sledované evropsky významné fenomény patří celkem 60 typů přírodních stanovišť a 210 druhů. Znalost jejich výskytu a stavu je neopomenutelným podkladem pro rozhodování na všech úrovních veřejné správy v ochraně přírody.

Poznámky:

Tipy na letní výlety do našich "naturových" oblastí najdete v příštím Zpravodaji MŽP, který vyjde na konci června 2018.

Více informací o soustavě Natura 2000 se dozvíte na stránkách MŽP nebo oficiálních stránkách soustavy Natura 2000. Lokalitu v okolí vašeho bydliště si můžete vyhledat na portálu Natura 2000 Viewer nebo v interaktivní mapové aplikaci Mapomat. Akce pořádané k Evropskému dni soustavy Natura 2000 jsou na stránkách Evropské komise.

[Zdroj] Ten Brink et al (2011) The economic benefits of the Natura 2000 network. Zde.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí