zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

09.07.2018
Energie
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

 Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. c), d), l), m), n), o), p), q) a r) zákona č. 165/2012 Sb.

Citace: 133/2018 Sb. Částka: 68/2018 Sb.
Na straně (od-do): 1730 Rozeslána dne: 28. června 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 26. června 2018 Datum účinnosti od: 28. června 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 165/2012 Sb.Předpis mění: 145/2016 Sb.133

VYHLÁŠKA

ze dne 26. června 2018,

kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
(vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. c), d), l), m), n), o), p), q) a r) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů), se mění takto:

1. V § 3 odst. 6 se slovo "nejpozději" zrušuje a slova "po uplynutí lhůty stanovené pro jeho předání" se nahrazují slovy "od předání původně odevzdaného výkazu".

2. V § 4 odst. 2 se slova "4 a 5" nahrazují slovy "3 a 4", slovo "nejpozději" se zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta "Pokud výrobce nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje se podpora v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.".

3. V § 4 odst. 3 se slovo "nejpozději" zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta "Pokud výrobce využívající společné spalování obnovitelného zdroje a druhotného zdroje nebo neobnovitelného zdroje nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje se podpora v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.".

4. V § 4 odst. 4 se slovo "nejpozději" zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta "Pokud výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje se podpora v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.".

5. V § 4 odst. 5 se slova "po uplynutí lhůty stanovené pro jeho předání" nahrazují slovy "od předání původně odevzdaného výkazu".

6. V § 5 odst. 1 se slovo "nejpozději" zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta "Pokud výrobce tepla nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje se podpora v bezprostředně následujícím vyúčtovacím termínu po předání údajů.".

7. V § 5 odst. 2 se slovo "nejpozději" zrušuje a slova "po uplynutí lhůty stanovené pro jeho předání" se nahrazují slovy "od předání původně odevzdaného výkazu".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
Ing. Hüner v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí