zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odborníci se shodují, jak řešit příčiny nemocných lesů

10.07.2018
Les
Odborníci se shodují, jak řešit příčiny nemocných lesů

Dnešní jednání Poslanecké sněmovny o smrkové kalamitě a zdravotní situaci lesů zahájí ministr životního prostředí Richard Brabec a nový ministr zemědělství Miroslav Toman. [1] Právě ministr Toman po svém nedávném nástupu do funkce při schůzce s Hnutí DUHA oznámil vznik odborné platformy, která se má okamžitě začít zabývat podrobným řešením aktuálních problémů lesního hospodaření "včetně změn legislativy ke zlepšení druhové skladby i zdravotního stavu lesů" [2]. Poslanci a poslankyně mohou zítra vládu a tedy i tuto odbornou platformu vyzvat k řešení nejpodstatnějších úkolů a ukázat tak jasnou podporu pro řešení a příslib, že návrhy pak neztroskotají v parlamentní proceduře.

Řešením příčin stavu lesů se zavázala jak vláda ve svém programovém prohlášení [3], tak jednotlivě ČSSD ve svém předvolebním i dlouhodobém programu [4] i ANO ve veřejných prohlášeních [5]. Podle svých vyjádření chtějí potřebné změny prosadit i opoziční TOP09 [6] nebo Pirátská strana [7]. Poslanci a poslankyně tak zítra budou mít dostatek hlasů, aby dokázali, že svoje prohlášení myslí vážně a dohodli se na usnesení vyzývající vládu k předložení novely lesního zákona, mysliveckého zákona, nového zákona o státním podniku Lesy ČR či zavedení mezinárodně uznávané certifikace FSC, která garantuje spotřebitelům čím dál žádanější dřevo z šetrně obhospodařovávaných lesů.

Na značné části řešení, kterými by se političky a politici měli zabývat, přitom panuje odborná shoda i v nejvíce zasažených Jeseníkách. Zástupci státního podniku Lesy ČR, CHKO Jeseníky, Agentury ochrany přírody a krajiny a Hnutí DUHA se během včerejší diskuse na Jesenicku, v lidmi naplněné Tančírně v Račím údolí u Javorníku shodli, že mezi nejurgentnější kroky pro zlepšení stavu českých lesů patří mimo jiné výrazné zvýšení druhové pestrosti českých lesů a snížení stavů přemnožené spárkaté zvěře. Během debaty, která předcházela benefičnímu koncertu Tomáše Kluse pro kampaň Zachraňme lesy Hnutí DUHA, panovala shoda rovněž na potřebě přenést zkušenosti z kalamitou nyní zasažených Jeseníků do dalších částí republiky, kde se dají brzo očekávat vzhledem k oteplujícímu se klimatu podobné problémy.

Poslankyním a poslancům před jednáním Sněmovny zaslalo Hnutí DUHA návrh systematického řešení stávajících problémů českých lesů. Dokument ,,Co dělat, abychom zachránili lesy" [8], byl lesníky, vědci a zástupci Hnutí DUHA předán úřadu premiéra ČR dne 13. června 2018. Pro zlepšení zdravotního stavu lesů je zapotřebí novela zákona o lesích, zákona o myslivosti, schválení zákona o státním podniku Lesy ČR a přesnější zadání pro jeho činnost, zavedení pravidel šetrného hospodaření dle certifikace FSC ve státních lesích a zavedení podpory šetrného hospodaření u soukromých vlastníků. K podrobnému zpracování a provedení těchto odborně prodiskutovaných kroků může Poslanecká sněmovna dopomoci již zítra apelem na vládu ČR.

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl:

,,Poslanci a poslankyně by měli jasně ukázat, že jim záleží na řešení skutečných příčin dnešní kalamity v lesích. Může za ni především převládající nevhodná výsadba smrkových monokultur na místech dříve smíšených lesů a také nešetrné hospodaření. Lesní hospodaření se navíc v minulých letech na nedostatečně připravilo na změnu klimatu a sucho, které nyní nemocné lesy ničí. Pokud budou politici chtít, může se to začít měnit již zítra. Závazky a prohlášení ke zlepšení stavu lesů učinily strany, které mají ve Sněmovně většinu. Měly by tedy prosadit usnesení s jasnými výzvami pro vládu. Odborně prodiskutované návrhy k tomu mají na stole."


Poznámky:

[1] Jako pevně zařazený bod k projednání Poslaneckou sněmovnou byla na úterý 10. 7. zařazena ,,Informace ministra zemědělství a ministra životního prostředí o kůrovcové kalamitě v České republice". Po vystoupení ministrů bude otevřena rozprava Poslanecké sněmovny. Více zde: https://www.psp.cz/sqw/pp.sqw?b=35639

[2] http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_ministr-miroslav-toman-kurovcovou-1.html

[3]
Závazky týkající se ochrany lesů obsahuje programové prohlášení vlády ČR (https://zpravy.idnes.cz/dokument-prohlaseni-vlada-ano-cssd-dtl-/domaci.aspx?c=A180511_070724_domaci_bur):

,,Jako vláda garantujeme nezcizitelnost Budějovického Budvaru n.p., podniků Povodí a Lesů České republiky. Praktickými opatřeními posílíme ochranu lesů, především jehličnatých, které jsou v současné době vážně ohroženy dopady klimatických změn. Vytvoříme dlouhodobou a jednoznačnou koncepci státní lesnické politiky a také myslivecké politiky, které budou naplňovat jak potřeby státu, jeho občanů, tak průmyslu a zemědělství na něj navázaných, a to v symbióze s kulturní kra jinou, přírodou, přirozenou obnovou lesů. Hlavním nositelem této strategie bude Ministerstvo zemědělství a jeho prostřednictvím Lesy ČR a ÚHUL. Budeme důsledně trvat na efektivním využívání dřevní hmoty s podporou českého zpracovatelského průmyslu. Nadále budeme podporovat rozšiřování lesních pozemků zalesňováním zemědělsky nevyužitelných ploch." (str. 30)

"Zasadíme se o ekologicky vhodné řešení nedostatečné druhové a věkové diverzifikace a kalamitních stavů v lesích." (str. 32)

Andrej Babiš uvedl, že vláda vypracovala podrobný osmnáctibodový seznam kroků pro řešení kůrovcové kalamity a vládní krizový štáb se bude schvázet až do odeznění problému každý měsíc: https://www.facebook.com/AndrejBabis/posts/1233772753426033

[4] Česká strana sociálně demokratická přístup ke krizi v lesích formulovala ve volebním programu: https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf
,,Prosadíme nový přístup k péči o lesy, které budou silnější a odolnější díky návratu k původnímu druhovému složení. Změníme obchodní model státních lesů, aby více odpovídal jejich významu pro přírodu i venkovské oblasti a vedl také k vyšším výnosům pro stát." (str. 34)

[5] Postoj ANO k problematice jasně vyjadřuje například ministr životního prostředí Richard Brabec. Více v tiskové zprávě Hnutí DUHA z 21. června 2018: http://hnutiduha.cz/aktualne/zakaz-vstupu-vice-lidi-pro-odklizeni-klad-lesy-nezachrani-k-tomu-je-treba-zmenit

[6] Návrhy legislativních změn představila TOP09 na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 26. 6. 2018. Videozáznam je dostupný na: https://youtu.be/3GCb-MT6f34

[7] Pirátská strana se k řešení lesní krize systematickými kroky přihlásila v tiskové zprávě ze 7. 5.: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/holomcik-razantni-zmeny-pro-lesy.html Iniciovala zároveň i jednání na půdě Poslanecké sněmovny.

[8] Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Hnutí DUHA ze dne 13. června 2018: http://hnutiduha.cz/aktualne/hnuti-duha-dnes-predalo-vlade-komplexni-reseni-pro-zdrave-lesy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí