zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na misce vah musí vždy převážit lidské zdraví před ochranou produkce

12.07.2018
Zemědělství
Zdraví
Na misce vah musí vždy převážit lidské zdraví před ochranou produkce

Přidanou hodnotou evropského přístupu ke schvalování pesticidů je důraz na vysokou ochranu lidského zdraví a životního prostředí, jež nemá ve světě obdoby...

Té je možné dosáhnout plnou implementací nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, ke které však podle hodnocení Výzkumné služby Evropského parlamentu bohužel nedochází. Na to upozorňuje ve své zprávě i europoslanec Pavel Poc, místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

,,Nadužívání nouzového povolení přípravků na ochranu rostlin na období do 120 dnů v případech, kdy je ohrožena rostlinná produkce, může vést k obcházení klasického autorizačního procesu, což by mohlo mít negativní dopady na produkci bezpečných potravin i životní prostředí. Vždy musí převážit lidské zdraví před ekonomickými zájmy", říká Pavel Poc.

,,Je správné, že důkazní břemeno leží na žadateli o schválení aktivních látek, avšak veřejné peníze nesmí být používány ve prospěch soukromých zájmů. Je potřeba podniknout další kroky ke snížení pochybností o nezávislosti vědeckých studií, na jejichž základě jsou schvalovány aktivní látky a přípravky na ochranu rostlin. Transparentnost může být zlepšena ve všech fázích procesu schválení na úrovni členských států i EU, což by zvýšilo důvěru v nezávadnost pesticidů používaných v Evropské unii."

Na unijním trhu najdeme produkty na ochranu rostlin, u kterých více jak 15 let nebyla provedena evaluace z hlediska toho, zda odpovídají unijním kritériím. Některá kritéria například u endokrinních disruptorů přitom byla přijata teprve nedávno. ,,Mnoho důsledků používání pesticidů současná legislativa vůbec neřeší nebo řeší nedostatečně. Neumíme se vypořádat s dlouhodobým vystavením nízkým dávkám pesticidů, nemáme zatím řešení tzv. koktejlového efektu - účinků směsí několika podlimitních reziduí pesticidů na lidské zdraví nebo ekosystém."

Podle zprávy Výboru by Evropská komise i členské státy měly zajistit plné a jednotné uplatňování kritérií při posuzování látek podle jejich nebezpečnosti. Měly by dále bezpodmínečně uplatňovat zásady předběžné opatrnosti v případě vědecké nejistoty ohledně rizik pro zdraví lidí, zvířat a vlivu na životní prostředí. Zvláštní důraz by měl být kladen na ochranu ohrožených skupin včetně těhotných žen, kojenců a dětí.

Podle Pavla Poce ,,pesticidy chemického původu sice poskytují rychlý účinek, jedná se však o krátkozraké řešení, proto bychom měli vyhledávat jejich funkční alternativy".

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí