zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Upřednostnění recyklovaných výrobků ve veřejných zakázkách

27.07.2018
Obec, město
Firma
Odpady
Recyklace
Upřednostnění recyklovaných výrobků ve veřejných zakázkách

Stát chce, aby firmy a lidé lépe třídili a recyklovali. To je jistě pozitivní věc a správná cesta. Stát samotný by však měl jít v tomto směru příkladem.

Lidé i firmy v ČR již za dvacet let dosáhly nemalých úspěchu v separaci i recyklaci odpadů. Například v třídění obalových odpadů se můžeme hrdě srovnávat s nejlepšími státy v EU. Stát samotný však má poměrně velké rezevry v tom, jak jít v této věci příkladem. Nápravou by mohla být mimo jiné například podpora státu recyklovaným výrobkům v rámci veřejných zakázek.

Oborové svazy jako Česká asociace odpadového hospodářství, Spolek veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb uveřejnily ucelený soubor opatření (tzv. Desatero), která mohou zajistit, že Česká republika dokáže splnit cíle navrhované v evropském balíčku oběhového hospodářství. Jedním z opatření je právě využití recyklovaných výrobků ve veřejných zakázkách. Při hromadných nákupech pro státní správu, výstavbě dálnic i v dalších veřejných zakázkách by měly mít přednost recyklované výrobky nebo materiály. Alespoň z nějakého procenta.

Second hand recyklovaného odpadu

Trend využívání odpadu jako druhotné suroviny s sebou přináší řadu pozitiv. Nejvýznamnější je příznivý dopad na životní prostředí a snižování ekologické zátěže - klesá tak objem nevyužívaných odpadů, šetří se přírodní zdroje i energie, které by byly potřeba na výrobu nových předmětů. Druhotné suroviny nacházejí uplatnění napříč odvětvími, lze je využívat v potravinářském, oděvním, elektronickém, ale i ve stavebním průmyslu. K dobré recyklaci je důležitá také efektivní separace vznikajících odpadů - např. cestou třídění do barevných popelnic.

Jak splnit navrhované recyklační cíle EU?

Jednou z možností je upřednostňování recyklovaných výrobků ve veřejných zakázkách a nákupech státu. Přínosy recyklace samotných odpadů pro životní prostředí není třeba podrobněji rozvádět, jsou v současné době všem dobře známy, je ale třeba připomenout, že recyklace stavebních materiálů je bezesporu jedním z nástrojů, který podporuje udržitelný rozvoj a zároveň nachází řešení mezi ekonomickým růstem a ochranou životního prostředí. Tento trend bychom měli preferovat a všímat si projektů, které se recyklaci nebrání.

Slaměné domy, papírová izolace, plastové krytiny, beton ze skla, pěnové sklo

Recyklované věci se dostávají stále více do popředí zájmu široké veřejnosti, podnikatelů i samotného státu. Neustále nás obklopují výrobky denní potřeby vyrobené z recyklovaných materiálů, od toaletního papíru a novin po oblečení a psací potřeby. Druhotných materiálů existuje celá řada a jejich vlastnosti nabízejí široké uplatnění v různých odvětvích. Jejich výborných technických kvalit se využívá například ve stavebnictví. Existuje několik dobře recyklovatelných materiálů použitelných pro tepelné izolace - např. pěnové sklo. Ze směsi plastů se zase zhotovují střešní krytiny, zátěžové koberce, zatravňovací dlažba nebo protihlukové stěny u silnic. Pěnový polystyren slouží například k výrobě speciálních cihel. Materiály z rozvlákněné celulózy svou strukturou recyklovaného papíru zaručují výborné tepelně-izolační vlastnosti a mohou být aplikovány v dělicích konstrukcích nejen za účelem izolace tepelné, ale i zvukové. Ekopanel, který se vyrábí z obilné slámy, může sloužit jako mobilní dělicí stěna v úřadech a kancelářích. Využití ekopanelů se opírá o praktické řešení prostorového členění a zároveň je lze použít pro samotnou výstavbu budov. Recyklované sklo podléhá několika úpravám a dále je ho možné použít jako expandovaný granulát do malt a betonů nebo ve formě tvarovaných desek. Řadou těchto příkladů fungující recyklace se zabývají firmy sdružené v České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), která je jedním z hlavních podporovatelů nových evropských cílů oběhového hospodářství v ČR.

Důležitá je i role výrobců, ale i nás spotřebitelů

Efektivní recyklaci mohou prospět ve velké míře také samotní výrobci spotřebního zboží, ale i my, jakožto spotřebitelé. Výrobci mají možnost volby při výběru materiálů, ze kterých své výrobky vyrobí. My jako spotřebitelé zase máme možnost svou koupí podporovat ty, které jsou příznivější pro životní prostředí a jsou lépe recyklovatelné. Každý může přispět svým dílem.

Autor: Petr Havelka

Zdroj: https://havelkapetr.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=671934

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí