zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Klima se mění. Co můžeme dělat, ukáže lidem v Česku putovní výstava

28.08.2018
Klimatické změny
Klima se mění. Co můžeme dělat, ukáže lidem v Česku putovní výstava

Na cestu po České republice se vydává nová putovní výstava Klima se mění - změň se i ty! Výstava vznikla v rámci osvětového projektu, který ve veřejném prostoru řady měst České republiky srozumitelnou a názornou formou ukáže základní fakta o dopadech globální změny klimatu, jejích souvislostech, příčinách a zejména možnostech, jak na změny mohou lidé a města reagovat.

Projevy globální změny klimatu jsou v letošním horkém a suchém létě mnohem viditelnější také v České republice. Jde hlavně o zvyšování průměrných teplot a změnu ročního rozložení srážek. Důsledkem citelných vln veder a deficitu jarních i letních srážek jsou častější a delší období sucha. Opačným extrémem počasí pak jsou četnější přívalové srážky, které za nepříznivých podmínek mohou lokálně vyvolat bleskové povodně.

Tyto a další důsledky s sebou sice nesou dílčí pozitiva, jako je snížení nákladů na zimní údržbu nebo úspory na vytápění při mírnějších zimách, ale negativní dopady a ztráty plynoucí z těchto změn jsou mnohonásobně větší. Jde často o nová rizika a hrozby pro zdraví lidí, infrastrukturu měst, ale i krajinu a ekosystémy, na nichž závisí například produkce potravin nebo uchování vodních zdrojů včetně pitné vody. Města proto hledají cesty, jak co nejlépe reagovat na změnu klimatu a podpořit kvalitu života pro své obyvatele.

Města, které uvažují o svém rozvoji v dlouhodobém horizontu, pracují s ucelenou strategií přizpůsobení se klimatickým změnám. Současně takto samospráva vyjadřuje jednoznačný zájem a potřebu zabývat se následky změn klimatu na svém území. ,,Celý proces zahrnuje analýzu současné situace, faktorů zranitelnosti a výběr prioritních oblastí pro adaptační opatření na spravovaném území. Města tímto způsobem mohou komplexně čelit důsledkům klimatické změny prostřednictvím adaptačních a mitigačních opatření", uvedl Viktor Třebický z organizace CI2, o. p. s., která městům v ČR s přípravou adaptačních plánů pomáhá.

Uvědomují si to také v Uherském Brodě, malém městě na Zlínsku pod Bílými Karpaty, kde výstava zahajuje svou pouť po českých, moravských a slezských městech. ,,Změna klimatu je skutečnost, kterou jsme si možná v minulosti nechtěli nebo neuměli připustit. Poslední roky však ukazují, že k výkyvům a změně v dynamice a frekvenci srážek zkrátka dochází a je nutné se nejen na tyto změny klimatu připravit. Město již některé kroky učinilo, a připravuje vybudování sady mokřadů, travnatých pásů nebo opatření na hospodaření s dešťovou vodu. Celý soubor kroků nás ovšem teprve čeká. Výstava tohoto typu pak dokáže více přiblížit komplexnost problému i širší veřejnosti. Díky tomu pak budou lépe přijímány investiční akce a opatření, které mohly být v minulosti brány, jako zbytečné či nepotřebné", vysvětluje David Surý, místostarosta Uherského Brodu.

Mezi významné priority adaptace měst obvykle patří zlepšení schopnosti města reagovat na extrémní projevy počasí, rozvoj zelené a modré infrastruktury (přírodě blízká zeleň, vodní prvky ad.), ochrana půdy a vodních zdrojů ve městě, energetická efektivita, snížení emisí skleníkových plynů a omezení možných negativních dopadů změny klimatu na obyvatele města a infrastrukturu.

Představitelé měst si také uvědomují potřebu informovat občany o celé problematice i možnostech jejich účasti na konkrétních aktivitách. A tuto poptávku naplňuje právě výstava ,,Klima se mění - změň se i ty!" připravená neziskovou organizací CI2, o. p. s. Vedle opatření, které může zajistit samospráva, podniky a organizace ve městě, je důležitá také osobní úroveň. ,,Součástí výstavy jsou náměty na jednoduché aktivity, které jsou dostupné pro každého. Svůj byt, zahradu nebo osobní životní styl totiž za nás nikdo nepřizpůsobí. A často jde o nenáročná opatření, která mohou být impulsem pro změny v životě nebo i příležitostí k úspoře nákladů." vysvětluje Petr Pavelčík, který za CI2, o. p. s., zajišťuje průběh výstavy a doprovodné aktivity ve městech.

Výstava tedy ukazuje, co mohou dělat lidé, ale i příklady širších a systematických opatření, která mohou realizovat jen města samotná. "Kromě přizpůsobení se změnám (adaptace) jde také o zmírňování dopadů (odborně zvané mitigace), neboli snižovaní emisí skleníkových plynů, které za změnou klimatu z velké části stojí," doplnil Viktor Třebický.

Že se změna klimatu dotýká celého města i jeho obyvatel, potvrzují také v dalších městech. ,,Chceme, aby si lidé uvědomili, že změna klimatu není záležitostí státu či korporací, ale ovlivní každého z nás a každý z nás může svým postojem a chováním přispět ke zlepšení životního prostředí a zmírnění dopadů probíhajících změn", přiblížil Stanislav Šimíček, místostarosta Kopřivnice.

Výstava startuje svou pouť po Česku v Uherském Brodě otevřením a úvodní besedou pro veřejnost ve čtvrtek 23. srpna 2018. Mezi další města, kde bude v letošním roce instalována, patří právě Kopřivnice, nebo například Krnov a Svitavy. V roce 2019 pak výstava zavítá i do větších měst, mezi prvními projevila zájem například Opava.

Více informací o výstavě, předrezervace pro konání ve městech:

https://ci2.co.cz/cs/vystava-klima-se-meni-zmen-se-i-ty

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí