zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krajská konference EVVO 2018

31.08.2018
Krajská konference EVVO 2018

Pohled na nejúspěšnější města ukazuje, že vysoká kvalita života, životního prostředí a prosperita jsou spojené nádoby. Musí se budovat společně a promyšleně. Krajská konference EVVO 2018 - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta ve veřejném sektoru a podnikatelské sféře propojuje lidi z veřejné sféry, firem a neziskových organizací s cílem podpořit spolupráci a inspirovat řešeními, která v praxi povedou ke zlepšování životního prostředí, zvyšování kvality života a celkové prosperity v Praze. Hlavním tématem konference je ,,Vliv environmentální odpovědnosti na prosperitu firem a městských částí". Dalším souvisícím tématem je ,,Participace na řešení aktuálních pražských environmentálních problémů". Organizátorem konference je Magistrát hlavního města Prahy, realizátorem Ekocentrum Koniklec. Záštitu nad konferencí převzala radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí RNDr. Jana Plamínková. Odborným garantem konference je Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, vedoucí Centra managementu udržitelnosti VŠE v Praze.

Konference s mottem ,,Spolupracujme na prosperující a udržitelné Praze" se uskuteční 31. 10. 2018 v Národní technické knihovně. Jejími třemi pilíři opět bude dopolední blok přednášek s panelovou diskusí, dva odpolední bloky s 9 workshopy a prezentace organizací, poskytujících služby v oblasti EVVO, a to formou instalovaných stánků a osobní prezentace během přestávek na kávu a na oběd.

Pozvání do prvního přednáškového bloku přijala Ing. Mária Kazmuková z MHMP, která pohovoří o procesu vzniku Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu participativní metodou. Ing. Lucie Mádlová, Ph.D., přednese zejména účastníkům z veřejné správy, jak mohou města naplňovat Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a naplno využívat jejich potenciál k plánování a rozvoji. Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., vedoucí oddělení veřejných zakázek MPSV, a Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP, představí aktuální téma odpovědného zadávání veřejných zakázek a jeho ekonomického, sociálního i environmentálního aspektu a další aktuální dobrovolné a finanční nástroje ochrany životního prostředí pro firmy a úřady.

V druhém přednáškovém bloku přednese Jan Zeman, ředitel Biopekárny Zemanka, jaký vliv má environmentální odpovědnost na prosperitu jeho firmy, starosta MČ Praha 7, Mgr. Jan Čižinský, pohovoří o tom, jaký vliv má environmentální odpovědnost na prosperitu této městské částí a na závěr představí férový podnikatel a ústecký zastupitel Martin Hausenblas svou vizi prosperující metropole. Dopolední přednáškový blok bude uzavřen panelovou diskusí se všemi mluvčími o hlavních tématech konference.

Druhým pilířem konference jsou odpolední workshopy, které budou probíhat v různých místnostech NTK. Každý účastník si může vybrat účast na dvou workshopech. Vybírat bude možné nejen z řady CSR témat: udržitelné fungování firem a úřadů, odpovědné zadávání veřejných zakázek, dobrovolnictví a filantropie a komunitní projekty. Ve výběru bude i osobnostně-rozvojový workshop Klíčové charakteristiky lidí, kteří dokáží posouvat organizace k vyšší udržitelnosti a environmentální workshop Vertikální a střešní zahrady.

Třetím pilířem konference je prezentace organizací, poskytujících služby v oblasti EVVO, a to

formou instalovaných stánků a osobní prezentace během přestávek na kávu a na oběd a dále burza pomůcek, literatury a informací k tématu. Na konferenci se bude prezentovat přes 30 organizací.

Konference je řízena dle zásad udržitelnosti. Partnerem managementu udržitelnosti konference je společnost POTEX. Kompletní občerstvení na konferenci zajistí

společensky odpovědná firma Ethnocatering.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí