zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

02.10.2018
Obec, město
Odpady
Bioodpady
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

 Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech...

Citace: 210/2018 Sb. Částka: 105/2018 Sb.
Na straně (od-do): 3475 Rozeslána dne: 27. září 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 14. září 2018 Datum účinnosti od: 1. dubna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II

Vydáno na základě: 185/2001 Sb.
Předpis mění: 321/2014 Sb.
210

VYHLÁŠKA

ze dne 14. září 2018,

kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb.,
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za slovo "zajistit" vkládá slovo "celoročně", slova ", a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku" se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "V období od 1. listopadu do 31. března následujícího kalendářního roku může obec přizpůsobit nastavení četnosti svozu klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických odpadů.".

2. V § 2 odst. 2 se slova "Tato povinnost" nahrazují slovy "Povinnost podle odstavce 1".

3. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Povinnost podle tohoto odstavce nelze splnit postupem podle odstavce 6.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí