zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejné zakázky a podpora recyklovaných výrobků

06.11.2018
Odpady
Recyklace
Veřejné zakázky a podpora recyklovaných výrobků

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) aktivně prosazuje nástroje pro podporu finální recyklace, včetně závazku státu, aby zvýšil zájem o recyklované výrobky ve veřejných zakázkách.

Od samého začátku aktivně podporujeme balíček oběhového hospodářství a souhlasíme s cíli, které EU schválila letos na jaře, v rámci nových evropských odpadových směrnic. Jedním z hlavních cílů směrnic je zásadní navýšení recyklace v EU, a to až na míru 65% všech komunálních odpadů. Cesta k navýšení recyklačních kapacit logicky vede i přes navýšení poptávky po recyklovaných výrobcích. Samotný stát by měl jít v této věci příkladem, pokud sám recyklaci legislativně prosazuje. Na tom se shoduje jak řada odborníků, tak i stále více politiků, což je pozitivní.


Vlajkovou lodí ČAOH směrem k podpoře recyklace jsou tři základní nástroje, které do diskuze dlouhodobě vnášíme

V ČAOH sdružujeme řadu recyklačních firem, které nám pomohly s nalezením co nejefektivnějších nástrojů, které mohou skutečně dobře posloužit k navýšení kapacit recyklace a tedy produkce i prodeje recyklovaných výrobků. Naše odborné debaty vyústily v definování tří základních nástrojů, které v tomto směru jako ČAOH prosazujeme (viz také zde):

  • Daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků a recyklátů, např. ve formě snížené DPH
  • Snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu
  • Závazek státu, aby ve veřejných zakázkách a nákupech státu preferoval z určitého procenta recyklované výrobky

Recyklační firmy vnímají tyto nástroje velmi pozitivně, což se nám potvrzuje i tím, že do ČAOH aktuálně vstupuje řada nových členů - nejčastěji právě recyklačních firem. Námi navrhované nástroje jsou v souladu i s novými odpadovými směrnicemi a některé z nich směrnice přímo doporučují. Věříme proto, že tato logická opatření budou viditelně obsažena i v balíku navrhované nové národní odpadové legislativy, kterou připravuje MŽP, resp. v přidružených změnových zákonech, které s balíkem budou souviset a které budou jeho součástí.


Separovat umíme, surovin je na trhu dostatek, je třeba systémově podpořit zejména prodej recyklovaných výrobků a recyklátů, chybí dostatečná poptávka

Recyklační firmy nemají zásadní problémy se vstupy. Známým faktem je, že na světovém trhu je nyní (po omezení importu do Číny - viz zde) významný přebytek druhotných surovin a jejich cena je velmi nízko, u některých je dokonce záporná. Hranice pro druhotné suroviny jsou otevřené, proto tento stav platí jak v celé EU, včetně ČR, tak i za hranicemi EU. Pokud se má podpořit recyklace, je třeba zajistit vyšší poptávku po recyklovaných výrobcích i po druhotných surovinách. Z hlediska ekonomie je zajištění poptávky po výrobcích nejefektivnějším a nejstabilnějším nástrojem. Část poptávky může zajistit stát. Je to pozitivní zejména při samotném rozvoji chtěného trhu. Navazující opatření (snížená DPH apod.) by pak měla zajistit vyšší poptávku i od jiných zákazníků a spotřebitelů, jejich poptávka by následně měla postupně převýšit poptávku státu. Stabilita systému by se tak dále zvýšila. Tolik z ekonomické teorie.


Stát již učinil malé krůčky k vyššímu využívání recyklovaných výrobků. Doufejme, že tento trend se brzy výrazně zvýší a bude viditelnější

Abychom jako ČAOH pomohli všem dotčeným subjektům lépe se orientovat v možnostech dosavadního postoje státu k podpoře recyklovaných výrobků, připravili jsme k tomu níže uvedené stručné shrnutí aktuálních možností, jak stát doposud podporuje recyklaci ve veřejných zakázkách.


Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Tzv. odpovědné zadávání veřejných zakázek zahrnuje kromě ekonomických a sociálních aspektů rovněž i aspekty environmentální, tedy s pozitivním dopadem na životní prostředí. Veřejnými nákupy zohledňujícími ekologicky šetrná řešení lze dosáhnout např. úspor energie a primárních surovin nebo snížení množství vznikajících odpadů.

Platný zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.) v návaznosti na příslušnou evropskou směrnici akcentuje vliv na životní prostředí ve veřejných zakázkách. Např. v podmínkách účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit ,,zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky", a to právě v oblasti vlivu předmětu zakázky na životní prostředí (§ 37). Podle § 79 může zadavatel v případě prokazování kritérií technické kvalifikace požadovat opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel schopen použít při plnění veřejné zakázky. V případě připuštění nebo požadování variant zadavatelem (§ 102) lze bodově zvýhodnit ekologickou variantu atd.

Metodika pro ekologické veřejné zakázky

Na základě usnesení vlády (č. 531 ze dne 24. července 2017 - viz zde usneseni-531.pdf [ 135.37 kB ]) vznikla ,,Metodika pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy". Metodika je dostupná na stránkách Ministerstva životního prostředí:

https://www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava

Na webu ČAOH je ke stažení zde: sovz-metodika-text-web-1.pdf [ 4.65 MB, PDF ]

Obsahem této metodiky jsou opatření při zadávání veřejných zakázek, která je možné v rámci veřejné správy přijmout a snížit tím dopady na životní prostředí. Environmentální požadavky jsou uvedeny v konkrétních metodických listech. List č. 10 ,,Výrobky z druhotných surovin" zdůrazňuje, že odpad je třeba vnímat jako zdroj a jeho opakované použití šetří nerostné suroviny a rovněž redukuje množství skládkovaného odpadu.

Metodika uvádí jako cíl pro rok 2020 zavedení environmentálního přístupu veřejné správy při nákupu výrobků vyrobených z druhotných surovin či recyklovaných materiálů jako standardní postup při zadávání veřejných zakázek. Jedním z konkrétních opatření při vyhlašování veřejných zakázek je zavést v rámci interních metodik a norem následující požadavky pro nákup výrobků z druhotných surovin či recyklovaných materiálů:

- stanovení základních kritérií, např. prohlášení uchazeče, že nabízený výrobek byl vyroben z druhotné suroviny či recyklovaného materiálu (případně z jaké části byl výrobek vyroben z druhotné suroviny či recyklovaného materiálu),

- v rámci hodnocení nabídek bodově zvýhodňovat ty dodavatele, kteří deklarují např. vyšší procento využití druhotných surovin či recyklovaných materiálů při výrobě výrobku.

Metodika rovněž zdůrazňuje, že je v rámci osvěty nezbytné zveřejňovat a propagovat příklady dobré praxe, tj. úspěšné používání výrobků vyrobených z druhotných surovin či recyklovaných materiálů, a vytvářet tak pozitivní přístup k těmto produktům. Dále pak je třeba zvyšovat povědomí občanské veřejnosti o životním cyklu výrobku/materiálu tím, že veřejná správa bude příkladem při nakupování těchto výrobků a bude uplatňované postupy zveřejňovat např. na intranetu, internetu či jiných komunikačních mediích.

Metodika se dále věnuje příkladům dobrovolného značení výrobků či environmentálního prohlášení výrobců.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí