zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2017

07.12.2018
Obecné
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2017

Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR...

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí v pořadí již dvacátou osmou publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí.

Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR - čtenář v ní nalezne konkrétní údaje o základních příčinách změn stavu a vývoje životního prostředí a faktorech ovlivňujících tento stav a vývoj, údaje o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Oproti předchozím vydáním byla v rámci Statistické ročenky životního prostředí ČR 2017 upřesněna, doplněna či nově zařazena data a informace např. v kapitole Hydrometeorologie (vývoj četnosti výskytu tropických nocí, arktických dní a dní se silným mrazem), v kapitole Imisní situace (mapy celkových, resp. mokrých ročních depozic např. síry, dusíku náhradou za vypuštěné mapy ročních průměrných koncentrací arzenu, niklu a oxidu siřičitého), v kapitole Příroda a biodiverzita (přírodní parky, smluvně chráněná území a památné stromy), v kapitole Ekonomické nástroje (další skupiny poplatků a daní - např.: poplatky za komunální odpad, registrační a evidenční poplatky za obaly, poplatky za oblast dopravy, odvody elektřiny ze slunečního záření, výnosy spotřební daně z minerálních olejů aj.), v kapitole Veřejné výdaje na ochranu životního prostředí(běžné a kapitálové výdaje ze státního rozpočtu, státních fondů a územních rozpočtů).

Paralelně s touto publikací vychází i Zpráva o životním prostředí České republiky a zprávy o životním prostředí v krajích České republiky, které každoročně předkládá ministr životního prostředí ke schválení či k informaci vládě a dále k projednání Parlamentu ČR. Tyto publikace tvoří vzájemně se doplňující celek. Statistická ročenka obsahuje pouze data, zprávy naopak na základě těchto dat provádí analýzu stavu a vývoje životního prostředí a ukazují, jak dál postupovat zejména v návaznosti na stěžejní dokument, kterým je Státní politika životního prostředí ČR, a na další národní i krajské strategie a koncepce. Všechny zmíněné publikace jsou k dispozici na stránkách CENIA v sekci Publikace CENIA.

Věříme, že tato publikace významně přispěje ke zvýšení informovanosti veřejnosti o stavu životního prostředí.

Zdroj: CENIA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí