zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

11.01.2019
Obec, město
Odpady
Videozáznam prezentace ČAOH z konference Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024

Ke konci roku 2018 proběhla zajímavá odborná konference, organizovaná BID, zaměřená na téma aktuálně připravované nové odpadové legislativy v ČR. Jak samotný název napovídá, jedním z hlavních témat bylo vhodné nastavení nakládání s komunálními odpady v období dalších let. Konference se účastnila i Česká asociace odpadového hospodářství.

Na webu ČAOH nyní přinášíme videozáznam vystoupení Petra Havelky z ČAOH kombinovaný se samotnou prezentací s názvem ,,Desatero moderního odpadového hospodářství, aneb jak naplnit evropské cíle a zbytečně nezvyšovat náklady obcí a měst".

Účastnila se řada obcí a měst

Na konferenci bylo mimo jiné pozitivní i to, že mezi účastníky jak v samotném panelu, tak v rámci návštěvníků, byla řada zástupců obcí a měst. To je velmi důležité, neboť v otázce nastavení legislativy nakládání s komunálními odpady logicky musí hrát obce a města klíčovou roli. Zúčastnění se na konferenci většinově shodli, že je pozitivní, že nové evropské směrnice jsou už finálně schváleny.

Vítáme, že evropské cíle jsou již definované

Cíle pro odpadové hospodářství na evropské úrovni jsou od června známy. V jednotlivých státech nyní začínají procesy úprav národních legislativ tak, aby cca do dvou let byly v souladu s novými směrnicemi. Zákony se budou nastavovat způsobem, aby členské státy byly schopné splnit nově definované evropské cíle orientované z velké části na recyklaci komunálních odpadů a omezení skládkování. Uvidíme, jestli tomu bude tak i v ČR (1,2). Mimo jiné byla na konferenci ze strany zástupců obcí a měst otevřena i otázka nutnosti posunu roku 2024 (české specifikum) a potřeba jeho harmonizace s nově přijatými evropskými cíli, jak k omezení skládkování, tak k zajištění zmíněné recyklace komunálních odpadů v roce 2035 (stanoviska zástupců obcí a měst z předchozí červnové konference viz zde).

Jaké jsou v nových zákonech nástroje k podpoře skutečné finální recyklace?

Z dotazů nejen na této konferenci je však stále více zřejmé, že není úplně jasné, jakými nástroji chce nová odpadová legislativa zajistit to, aby komunální odpady postupně odkláněné ze skládek, byly systémově směrovány ke splnění evropských recyklačních cílů. Zajištění této potřeby nebude jednoduché ve většině států EU a Česká republika není výjimkou. Známé nástroje jako evropský cíl k omezení skládkování, případně skládkovací poplatek, jistě zajistí potřebný odklon odpadů ze skládek, o tom se racionálně nedá mnoho pochybovat.

Složitější otázka však je ta, jaké konkrétní nástroje přimějí nasměrovat komunální odpady odkloněné ze skládek směrem k potřebné recyklaci, a to v procentech požadovaných Evropou? Tedy ze současných cca 38% na plných 65% v roce 2035. Je zřejmé, že skládkovací poplatek samotný má jen velmi malou reálnou možnost nasměrovat odpady odkloněné ze skládek specificky na recyklaci. Tedy na cestu oběhového hospodářství, na cestu nakládání s druhotnými surovinami jako s materiálovými zdroji pro další výrobu.

Jiné nástroje, kromě skládkovacího poplatku a s ním nutně spojené třídící slevy, však zatím nejsou obsaženy v balíku nově navrhované české odpadové legislativy, ani v souvisejícím změnovém zákonu.Všímá si toho již řada odborníků a začínají si toho všímat i zástupci obcí a měst. Obce a města umí v ČR, ve spolupráci s odpadovými firmami, velmi dobře zajistit separaci odpadů a je zde stále potenciál ji navyšovat. To ale ke splnění evropských cílů nestačí. Musíme prostředí nastavit tak, aby se nám dařilo vytříděné druhotné suroviny skutečně zrecyklovat.

ČAOH je jedna z mála organizací, která navrhuje konkrétní nástroje pro podporu recyklace

V ČAOH si nutnou potřebu podpory finální recyklace velmi dobře uvědomujeme. Proto dlouhodobě žádáme o doplnění balíku nové odpadové legislativy o konkrétní nástroje, které v ČR vytvoří silnější, dlouhodobou a zdravou poptávku po vytříděných druhotných surovinách (více viz zde). Nástroje, které skutečně budou dávat logiku a budou uvěřitelné v tom, že mají potenciál pomoci ČR ke splnění evropských recyklačních cílů.

V prezentaci ČAOH a v samotném "Desateru moderního odpadového hospodářství" tyto nástroje ČAOH pojmenovává a žádá o jejich prosazení. Desatero je návrhem vyvážené budoucnosti odpadového hospodářství, která v sobě zahrnuje jak prevenci, třídění, recyklaci, tak energetické využití odpadů a také omezení skládkování. To vše směrem ke splnění evropských cílů při akceptovatelném a co nejmenším zatížení původců odpadů (obcí a měst i firem). Na textu samotného Desatera se již před rokem shodly další velmi důležité oborové svazy, jako je Spolek veřejně prospěšných služeb (SVPS) a Sdružení komunálních služeb (SKS), které tyto body společně s ČAOH veřejně prezentovaly na tiskové konferenci - (viz zde).

Videozáznam celé prezentace Petra Havelka z ČAOH z konference "Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024" je k dispozici pod tímto odkazem

Samotná prezentace v pdf je k dispozici zde:Čaoh---odpady-bid2018.pdf [ 1.89 MB, PDF ]

Desatero moderního odpadového hospodářství je k dispozici pod tímto odkazem

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství, (www.caoh.cz)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí