zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Proplácení prostředků OPŽP v roce 2019 bylo částečně obnoveno

24.01.2019
Obecné
Proplácení prostředků OPŽP v roce 2019 bylo částečně obnoveno

Ve středu 16. 1. 2019 zahájil Státní fond životního prostředí proplácení prostředků OPŽP na základě předložených zjednodušených žádostí o platbu v OPŽP 2014+. Podmínkou proplacení prostředků jsou připravené prostředky v řídicí dokumentaci pro rok 2019.

S ohledem na probíhající překlápění státního rozpočtu není aktuálně možné přesouvat nevyčerpané finanční prostředky z předchozího roku 2018 do aktuálního roku 2019. O plném obnovení financování budou příjemci informováni.

Příjemci dotace tedy mohou podávat své žádosti o platbu prostřednictvím IS KP 14+ dle termínů uvedených ve Finančních plánech projektu.

Finanční plán projektu je nutné udržovat po celou dobu administrace projektu aktualizovaný. Žádáme proto příjemce dotace o aktualizaci finančních plánů tak, aby plánovaný termín podání žádosti o platbu a skutečný termín podání žádosti o platbu byly v rozmezí maximálně 30 kalendářních dní v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí.

S ohledem na četné dotazy dále informujeme, že v souladu se zákonem 218/2000 Sb. a s vyhláškou č. 435/2017 Sb. je příjemce povinen zaslat poskytovateli dotace (resp. v případě OPŽP zprostředkujícímu subjektu, tedy SFŽP ČR) finanční vypořádání. Projekty spolufinancované z prostředků EU se podle uvedené vyhlášky vypořádávají jednorázově ve vyhláškou stanovených termínech a se stavem k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen. Projekty spolufinancované z prostředků EU, kterým byly poskytnuty prostředky ve výši již uskutečněných výdajů formou ex-post nebo kombinovaných plateb, se považují podle výše uvedené vyhlášky za finančně vypořádané.

Finanční vypořádání za rok 2018 nemusí posílat žadatelé, kterým byly poskytnuty prostředky v režimu ex-post anebo v případě kombinovaných plateb.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí