zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo odstartovalo první integrovaný projekt LIFE zaměřený na evropsky chráněná území

05.02.2019
Chráněná území
Ministerstvo odstartovalo první integrovaný projekt LIFE zaměřený na evropsky chráněná území

Ministerstvo životního prostředí po pečlivé a náročné přípravě zaznamenalo velký úspěch u Evropské komise v Bruselu s návrhem svého rozsáhlého projektu zaměřeného na péči o evropskou soustavu chráněných území Natura 2000. Osmiletý projekt s názvem ,,LIFE-IP: N2K Revisited" bude financován velkou částí z evropského dotačního programu LIFE a přinese nové kapacity a postupy na ochranu vzácných druhů a stanovišť. Smlouva k projektu byla podepsána na konci roku 2018 a jeho spuštění probíhá právě v těchto dnech.

,,Takto rozsáhlý typ projektu s rozpočtem téměř 500 milionů korun si vyžádal dvouletou přípravu ze strany Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a akademických partnerů. Náročná práce se ovšem vyplatila a na ochranu přírody v České republice se nám tak podařilo získat významnou podporu z evropského programu LIFE,"uvádí ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.

Projekt umožní doplnit mezery v informacích o výskytu a stavu chráněných druhů a stanovišť, data zpracovat a výsledky účinně využít pro plánování, realizaci a následné vyhodnocení péče, která je nezbytná pro jejich zachování. Potřebná péče a způsoby, jak ji zajistit, budou díky nově vytvořeným kapacitám na regionálních pracovištích Agentury ochrany a přírody a krajiny ČR představeny a diskutovány s místními hospodáři. ,,Právě podpora a pochopení nezbytnosti vhodné péče ze strany vlastníků pozemků v chráněných územích je klíčová pro zachování cenných částí naší přírody, jejíž rozmanitost se vyvinula právě i díky tradičnímu hospodaření, tak jako je tomu např. u květnatých orchidejových luk v Bílých Karpatech. Komunikace s vlastníky je výzvou pro orgány ochrany přírody, jelikož v ČR jsou pozemky v chráněných územích rozdrobeny i mezi tisíce vlastníků a vysoký podíl půdy je navíc pronajat," dodává ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP Jan Šíma.

Kromě MŽP a AOPK ČR se na projektu budou podstatnou měrou podílet další české partnerské organizace - Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Biologické centrum AV ČR (SoWa BC AV ČR). Zaměří se především na otázku hodnocení přínosů soustavy Natura 2000, potažmo ochrany přírody pro společnost.

Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice (LIFE17 IPE/CZ/000005) umožní realizaci řady aktivit, které mají jeden společný cíl - účinněji pečovat o evropsky významné lokality a ptačí oblasti a přispět tak ke zlepšení stavu české, potažmo evropské přírody.

Integrované projekty programu LIFE jsou územně rozsáhlé projekty, které jsou zaměřené na naplnění vyjmenovaných strategií v oblasti životního prostředí v členských státech Evropské unie. Projekt ,,LIFE-IP: N2K Revisited" se zaměřuje na Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000 v ČR 2014-2020 (PAF, více zde), který stanovuje prioritní opatření plynoucí ze směrnice 92/43/EHS ,,o stanovištích" a směrnice 2009/147/ES ,,o ptácích", tedy základních evropských předpisů v ochraně přírody.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí