zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výsledky anket ,,Ropák 2018" a ,,Zelená perla 2018"

29.04.2019
Obecné
Šlendryján
Výsledky anket ,,Ropák 2018  a ,,Zelená perla 2018

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály ,,Spolku krušnohorských ropáků", z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 86 členů nezávislé Komise ze 101 rozhodlo o vítězi 27. ročníku ankety ,,Ropák roku" o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 24. ročníku ankety ,,Zelená perla roku" o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, ekologická ekonomka Naďa Johanisová či publicista Vladimír Just.

Titul Ropák 2018 získal

1) Ing. Jan Skalický, předseda představenstva Vodní cesty, a. s., a předseda Asociace D-O-L (ODA) - Pardubický kraj, Česká republika (198 bodů)

- za vehementní prosazování výstavby plavebního kanálu u Přelouče za 3,1 miliardy korun přes plánované území NATURA 2000 na Slavíkových ostrovech s výskytem dvou vzácných druhů modrásků a dalších asi 70 zvláště chráněných druhů živočichů, jejichž biotopy by byly stavbou bez reálné náhrady zničeny, a dalších vodních staveb na Labi, včetně přístavu Pardubice, přestože nelze doložit dopravní potřebnost v době klimatických změn a ekonomickou efektivnost stavby, a to například svoláním jednání politiků a zástupců státních a samosprávných orgánů a institucí v srpnu 2018 do Přelouče a vydáním Přeloučského memoranda na podporu východočeských vodních cest a Akčního plánu splavnění Labe do Pardubic - ,,Přeloučské desatero",

- za vehementní a trvalé prosazování výstavby cca 420 km plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe za cca 582 miliard korun, příp. údajně ekonomicky efektivní větve Dunaj-Odra za 281 miliard korun, do roku 2045 na základě výsledku studie proveditelnosti z října 2018 s dopravním přínosem asi 10 %, ačkoliv představuje významný negativní vliv na přírodu a krajinu (v krajině plošně chybí voda, lze očekávat častější sucha, dojde k zásahům do zbytků relativně přirozených říčních ekosystémů a do řady chráněných území apod.) a dopravní, ekonomická i právní hlediska nemají věrohodné opodstatnění, jak také mj. dokládá dřívější stanovisko Komise životního prostředí AV ČR z roku 2014 i aktuální tvrzení řady nezávislých vědců (biologů, ekologů, hydrologů, klimatologů apod.) a dopravních a ekonomických odborníků, včetně spolků a dotčených obcí a měst v okolí jeho trasy, přičemž efektivnější je spíše rozvoj železniční dopravy.

Zelenou perlu 2018 získal

1) Jaroslav Foldyna, zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD) (119 bodů)

,,Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné."

z projevu na podporu výstavby jezu u Děčína při schvalování poslaneckého návrhu novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v Poslanecké sněmovně P ČR (tisk č. 76)

www.psp.cz, 29. 6. 2018

V anketě Ropák 2018 se na dalších dvou místech umístili:

2) Ing. Dan Ťok, ministr dopravy a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (nezávislý za hnutí ANO) - Ústecký kraj, Česká republika (166 bodů)

- za prosazení schválení usnesení české vlády v lednu 2018 o existenci převažujícího veřejného zájmu pro výstavbu jezu Děčín za 5,2 miliard korun, který má na české části Labe na Ústecku zajistit plavební hloubku 140 cm během 345 dní v roce a další rozvoj vodní dopravy v celé ČR, nad zájmy ochrany území NATURA 2000, tj. Evropsky významných lokalit Labské údolí a Porta Bohemica s bobrem evropským a s bahnitými náplavami břehů se vzácnou vegetací, a to v rámci schvalování Koncepce vodní dopravy pro období 2016-2023 se 65 stavbami za cca 26 miliard korun, takže došlo k nezákonnému zásahu vlády do činnosti správních orgánů, které jako jediné mohou ve správních řízeních o veřejném zájmu a o jeho převaze u konkrétních staveb rozhodovat, jak mj. dokládá i obsah žaloby z ledna 2019 spolku ZO ČSOP Teplice - FERGUNNA proti tomuto usnesení vlády, přičemž podle odborného stanoviska Správy NP České Švýcarsko z listopadu 2018 nelze v ČR žádné reálné a funkční kompenzační opatření zajistit,

- za předložení návrhu novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, na podzim 2018, který by významným způsobem bránil efektivní účasti spolků, majitelů dotčených nemovitostí a příp. i obcí v územních a ve stavebních řízeních, neboť za podání odvolání má být poplatek 25 tisíc korun a za námitky proti každému závaznému stanovisku by se platilo dalších 10 tisíc korun, což je podle mnoha právních analýz v rozporu s Ústavou ČR i s mezinárodními závazky na ochranu občanských práv a životního prostředí, takže obrana veřejných zájmů, včetně ochrany přírody a životního prostředí ze strany veřejnosti by byla téměř nulová; součástí návrhu je navíc i stanovení lhůty dva měsíce pro vydání závazného stanoviska úřady, přičemž pokud nebude vydáno, tak se považuje za souhlasné, přestože z rozhodnutí pak nebude zcela zřejmé, jak stavebník zajistí efektivní ochranu různých veřejných zájmů, což zvyšuje rizikovost těchto liniových staveb.

3) Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství - Jihomoravský kraj, Česká republika (158 bodů)

- za podporu změnit manipulační řád pro Vodní dílo Nové Mlýny, který by umožnil zvýšení hladiny vody o 35 cm a získat 9 milionů m3 vody pro zavlažování 5 tisíc hektarů vinic a sadů a usychajících lužních lesů na území Soutoku, přestože z ekologických důvodů bylo pro zachování zbytků cenných lužních lesů a na ochranu hnízdišť a zimovišť nejméně devíti vzácných vodních a mokřadních druhů ptáků dříve dohodnuto, že hladina vody se nebude zvyšovat, přičemž střední nádrž je evropskou ptačí oblastí,

- za odpovědnost při vydání nové ,,zalesňovací" vyhlášky č. 298/2018 Sb., která oproti stávající zvyšuje u nových výsadeb lesa povinný podíl tzv. melioračních a zpevňujících dřevin, tj. listnatých stromů a jedle, jen na nedostatečných 25-45 %, ačkoliv spolky, odborná veřejnost i MŽP požadovaly zvýšení tohoto podílu ve středních polohách, kde nyní dochází k plošnému odumírání smrku, aspoň na 60-80 %, neboť přirozený podíl smrku v našich lesích je jen asi 10 %, takže další kalamity v lesích vlivem klimatických změn, které nyní probíhají již v sedmi krajích, lze nadále očekávat; nová vyhláška nabyla účinnosti od 1. 1. 2019.

V anketě Zelená perla 2018 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:

2) Václav Tomášek, pracovník odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství (117 bodů)

,,Ani probíhající kůrovcovou kalamitu nelze spojovat se současným pěstováním smrku."

(z odpovědi na otázku, zda by se měla více omezit výsadba smrků)

z článku Duel Deníku: Měla by se více omezit výsadba smrků?

https://www.denik.cz/komentare/duel-deniku-mela-by-se-vice-omezit-vysadba-smrku-20180923.html, 23. 9. 2018

3) Václav Klaus, prezident ČR v letech 2003 až 2013 (96 bodů)

,,Dnešní sucho, které cítím na své chalupě, znamená méně trávy (a sekání), méně vody ve studni, méně hub. Očekávám obrovské posílení moci všech zelených ideologů a pisálků."

z odpovědi na otázku ,,Úřady a odborníci varují, že nynější sucho se stane běžným jevem. Myslíte si, že se nedostatek vody dotkne i vás osobně a promění váš život?"

Respekt, 14.-20. 5. 2018

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí