zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Země Dunajského regionu se chopily bioekonomické výzvy

12.06.2019
Energie
Bioodpady
Země Dunajského regionu se chopily bioekonomické výzvy

Země Podunají disponují značnými zdroji biomasy, ale rozvoj jejich bioekonomického využití nebyl doposud cíleně rozpracován. Jedním z důvodů je i nedostatečné mezisektorové propojení. Proto 28. a 29. května 2019 přijeli do Prahy partneři projektu DanuBioValNet odprezentovat zkušenosti a návrhy, jak posilovat tato propojení i regionální bioekonomiku a zároveň tak pozitivně ovlivnit klimatickou změnu.

Klíčovým tématem dvou a půlletého projektu DanuBioValNet a odpovědí na environmentální ohrožení planety je právě bioekonomika, tedy využívání biologicky obnovitelných zdrojů a tím i snižování spotřeby fosilních zdrojů v hospodářství. Dále se projekt zabýval tím, jak s pomocí regionální spolupráce dosáhnout vyšší udržitelnosti a konkurenceschopnosti Dunajského regionu. Na konferenci s názvem ,,Udržitelná transformace Dunajského regionu a budoucnost konkurenceschopnosti založené na bioekonomice" své výstupy prezentovali partneři z 9 zemí "Dunajského regionu" za účasti zainteresovaných stran z České republiky.

Druhý den konference, 29. května, hostilo hlavní město Praha, záštitu jí poskytl jak Úřad vlády ČR, tak i klíčová ministerstva pro tuto problematiku: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zájem vyvolala především u vládních institucí, krajů a měst, klastrů, firem i univerzit.

Důležitými tématy byly funkční interakce mezinárodní a regionální úrovně a tvorba mezisektorových vazeb. Tvorbě nových propojení napříč obory, které využívají biologické obnovitelné zdroje, může přispět infrastruktura zahrnující aktéry v celém hodnotovém řetězci těchto oborů, a jako ideální nástroj se jeví klastrové organizace. Ty vytvářejí pro fungování celého řetězce řízený oborově specializovaný ekosystém. Přirozenou součástí aktivit klastrových organizací je i podpora malým a středním podnikům. Nejen proto hrála v projektu významnou roli Národní klastrová asociace. Konference se prostřednictvím uvedených témat snažila upozornit na budoucí roli regionů při vytváření lepších rámcových podmínek pro inovace a transformaci směrem k bioekonomice.

"Během realizace projektu jsme docílili propojení existujících klastrů a pro země Dunajského regionu stále ještě nového oboru - bioekonomiky. V tomto spojení vidíme reálnou cestu, jak dostat na trh produkty, které budou udržitelné a šetrné k životnímu prostředí," říká prof. Dr. Ralf Kindervater, ředitel státní agentury pro bioekonomiku BIOPRO z Bádensko-Württemberska, vedoucí partner projektu DanuBioValNet.

Projekt DanuBioValNet ukázal, že rozvíjející se obory bioekonomiky, a to konkrétně fytofarmacie, eko-stavebnictví a obaly na bázi bioplastů, mají opravdu potenciál a mohou být velice přínosné pro regionální rozvoj. Potřebují však, aby je pozitivně vnímali politici a klíčové instituce, protože jedině ony mohou vytvářet příznivé podmínky pro budoucí udržitelný růst. Proto je cílem navázanou spolupráci prohloubit v nadcházejícím období a dosáhnout tak reálných změn.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí