zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

16.07.2019
Chráněná území
Legislativa
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

 Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 18 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny...

Citace: 170/2019 Sb. Částka: 74/2019 Sb.
Na straně (od-do): 1546-1587 Rozeslána dne: 11. července 2019
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 2. července 2019 Datum účinnosti od: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 114/1992 Sb.Předpis ruší: 118/2002 Sb.170

VYHLÁŠKA

ze dne 2. července 2019

o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 18 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 123/2017 Sb., a podle § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 123/2017 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Vymezení zón

(1) Vymezují se zóny ochrany přírody (dále jen "zóna") na území Národního parku České Švýcarsko, a to včetně území, která nesplňují charakteristiku zón a neslouží k dosažení cíle zóny, ale jejich zařazení do jednotlivých zón je nezbytné z důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny podle § 18 odst. 3 zákona. Dále se vymezuje charakteristika jednotlivých zón podle přírodních podmínek a cílů ochrany.

(2) Vyznačení hranic zón na podkladě kopie katastrální mapy, včetně elektronické podoby, je uloženo v ústředním seznamu1).

(3) Charakteristika zón na území Národního parku České Švýcarsko je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Grafické znázornění zón na území Národního parku České Švýcarsko, včetně území podle § 18 odst. 3 zákona, je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 118/2002 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko, se zrušuje.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.


____________________________________________________________
1)
§ 42 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 170/2019 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 170/2019 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí