zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Znečištění oxidem dusičitým může v Česku ohrožovat zdraví populace. Orientační měření upozorňuje na silně znečištěná místa

18.07.2019
Ovzduší
Šlendryján
Zdraví
Znečištění oxidem dusičitým může v Česku ohrožovat zdraví populace.  Orientační měření upozorňuje na silně znečištěná místa

Aktuální vědecké poznatky ukazují, že znečištění ovzduší může představovat riziko pro lidské zdraví v hodnotách, které splňují platné limity. Projekt Centra pro životní prostředí a zdraví se pokusil zmapovat míru znečištění ovzduší oxidem dusičitým (NO2) na 192 převážně dopravně zatížených lokalitách v 9 krajských městech České republiky. Za pomoci tzv. pasivních vzorkovačů provedl orientační měření znečištění i na desítkách míst, kde nejsou umístěny stacionární monitorovací stanice. Nejvyšší hodnoty znečištění projekt nalezl v Praze a v Brně, kde jsou dle výsledků stabilního monitoringu stále místa znečištěna množstvím oxidu dusičitého, které překračuje platný limit (1).

,,Nejvyšší hodnoty v rámci celého projektu jsme naměřili v Praze. Konkrétně na křížení ulic Sokolská-Ječná vedle Národní lékařské knihovny (78,4 ug/m3), nedaleko jednoho z ramen tunelového komplexu Blanka v Dejvicích (73,4 ug/m3), na Vychovatelně (67,0 ug/m3), na Rokosce (63,6 ug/m3), na rohu ulic Ječná-Štěpánská (63,6 ug/m3) a na Smíchově v sousedství Krajského úřadu Středočeského kraje (67,0 ug/m3). Poměrně vysoké hodnoty přes 50 ug/m3 jsme naměřili i na Spořilově, na Evropské, V Holešovičkách nebo v Bělocerkevské ulici," uvedl MUDr. Miroslav Šuta, který koordinoval projekt Centra pro životní prostředí a zdraví (2). Během března a dubny byly na čtyři týdny umístěny pasivní vzorkovače na 200 místech s různou mírou dopravní zátěže. K vyhodnocení ve švýcarské akreditované laboratoři jich bylo odesláno 192, neboť 8 jich bylo ukradeno nebo zničeno (3).

,,Zdravotní účinky znečištění oxidem dusičitým jsou v posledních letech studovány zejména ve Španělsku. Je prokazován význam ovlivnění vývoje psychických funkcí a chování při expozici nad 30 ug/m3 NO2 v průběhu těhotenství. Bylo pozorováno ovlivnění chování dětí v 15 měsících, při vyšetřování dětí ve 4 až 5 letech jsou zjišťovány změny pozornosti. Expozice NO2 ve vyšším věku dětí snižuje rychlost neuropsychického vývoje. Studie z Londýna prokazuje při koncentracích NO2 nad 40 ug/m3 zvýšení výskytu Alzheimerovy choroby", uvedl MUDr. Radim Šrám, DrSc., předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.

,,Hlavním zdrojem oxidu dusnatého (NO) jsou vysokoteplotní procesy ve spalovacích motorech a stacionárních zdrojích. Zatímco zdraví nebezpečnější oxid dusičitý (NO2) představoval jen jednotky procent celkových NOx v čerstvých spalinách, a vznikal až postupně v atmosféře, mnohé novější naftové motory jsou vybaveny katalyzátory, díky kterým v jejich výfukových plynech NO2 tvoří desítky procent NOx. Intenzita automobilové dopravy neklesá a mnozí výrobci osobních automobilů obcházejí emisní legislativu a mnohé jejich automobily vypouštějí v běžném provozu mnohanásobně více NOx než odpovídá emisním limitům, a někdy i více NOx na kilometr jízdy než moderní autobusy, a vypouštějí je přímo uprostřed ulic, a z těchto "čerstvých" NOx velkou část tvoří NO2. Proto máme jen dva možné směry: buď si dát motory do pořádku a nekompromisně postihovat, případně výrazně zpoplatnit provoz vozidel s nadměrnými emisemi, nebo razantně omezit automobilovou dopravu a nahradit ji jinými způsoby přepravy," konstatují doc. Michal Vojtíšek z Fakulty strojní ČVUT v Praze a ing. Martin Pechout, Ph.D., z Technické fakulty České zemědělské univerzity, a dodali. ,,Pokud vezmeme v potaz statistiky Světové banky, dle kterých škody způsobené znečištěným venkovním ovzduším činí 5 % HDP, nebo Evropské komise, podle níž počet předčasných úmrtí v důsledku znečištění překračuje počet obětí dopravních nehod 10krát až 20krát, pak variantu nedělat nic a dál pokračovat v poškozování zdraví a ohrožování životů našich občanů pokládáme za zcela nezodpovědnou.

Česká republika má plnit limity pro znečištění oxidem dusičitým už od ledna 2010, ale ministerstvo životního prostředí požádalo o poskytnutí výjimky pro Prahu, Brno, Ostravu a Ústí nad Labem, aby mohlo splnit limity až od 1. ledna 2015. Ani prodloužená lhůta ale nestačila a znečištění ovzduší v Praze a v Brně nadále překračuje limity stanovené evropskou směrnicí o ovzduší.

Proto MŽP v roce 2016 vydalo Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO), který měl teoreticky vést ke splnění limitů do roku 2020 (4). Programy ale jako nerealistický a nedostatečný úspěšně zažalovali občané ve 4 regionech (Praha, Brno, Ústecký a Moravskoslezský kraj). Nejvyšší správní soud v období od prosince 2017 do května 2018 dal žalobcům za pravdu a programy částečně zrušil. MŽP právě připravuje jejich aktualizaci.

Poznámky pro editory:

(1) V roce 2017 byl limit vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, který činí 40 ug/m3 a který do 1. ledna 2010 je závazná i pro ČR, překročen na monitorovacích stanicích Legerova a Smíchov v Praze, Úvoz a Svatoplukova v Brně. V roce 2018 na stanicích Legerova. Smíchov a Svatoplukova.

(2) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, jejíž aktivity se zaměřují zejména na oblast nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví. Více na http://www.cpzpz.cz

(3) Měření proběhlo v rámci mezinárodní spolupráce s organizace s organizace Deutsche Umwelthilfe (DUH), která má s podobnými měřeními NO2 za pomoci pasivních vzorkovačů zkušenosti s Německa, Slovinska či Bulharska.

(4) Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO) : https://www.mzp.cz/cz/programy_zlepsovani_kvality_ovzdusi

Tabulka - Přehled všech naměřených hodnot v Praze

Místo měření

Městská část

Průměrná koncentrace v ug/m3

Sokolská / Ječná

Praha 2

78,4

Dejvice (tunel/nádraží)

Praha 6

73,4

Vychovatelna (bus)

Praha 8

67,0

Rokoska (u podchodu)

Praha 8

63,6

Ječná / Štěpánská

Praha 2

63,6

V Botanice 4

Praha 5

55,8

Spořilovská

Praha 4

54,7

Rumunská / Sokolská

Praha 2

53,4

Na pískách / Evropská

Praha 6

52,0

Bělocerkevská (bus)

Praha 10

51,4

V Holešovičkách 8/10

Praha 8

50,7

Veletržní / Sochařská

Praha 7

50,5

Plzeňská 14, Hotel IBIS

Praha 5

49,2

Na Veselí

Praha 4

48,7

Zborovská 3

Praha 5

48,2

Svornosti 19a

Praha 5

48,2

Radlická 14 / Anděl

Praha 5

47,9

Nám. Republiky (Kotva)

Praha 1

47,2

Florenc (bus zastávka)

Praha 8

46,4

Kafkova / Svatovítská

Praha 6

46,1

Spořilovská (u podchodu)

Praha 4

45,4

Na Ořechovce

Praha 6

45,3

Pobřežní (bussiness center)

Praha 8

43,5

V Botanice (banka)

Praha 5

43,3

Ostrovského

Praha 5

43,2

třída 5. května 39

Praha 4

42,9

Flora obchodní centrum (bus)

Praha 3

42,6

Hlavní nádraží

Praha 1

41,9

Strakonická 21/23

Praha 5

40,9

Janovského / Veletržní

Praha 7

40,5

Hotel Pawllovia

Praha 8

40,4

Křížovnická

Praha 1

40,1

Zenklova / Na Korábě

Praha 8

39,4

Pobřežní

Praha 8

38,3

Havni (u mostu)

Praha 4

36,7

Jugoslávských partyzánů 27

Praha 6

34,6

Ostrovského

Praha 5

43,2

Hradčanská (metro)

Praha 6

34,2

Vinohradská/Flora

Praha 3

34,2

Negreliho viadukt

Praha 8

33,3

Vršovická/ Slavia (tram)

Praha 10

32,9

Billa Karlin

Praha 8

32,2

Kotevní 2

Praha 5

32,2

Svatovítská / tunel vjezd

Praha 6

31,0

Hlavni 25 (balkon)

Praha 4

29,1

Hrusická 6 (balkon)

Praha 4

21,2

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí