zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Klimatická krize je jako rakovina, říkají lékaři, a vyzývají své kolegy k podpisu Otevřeného dopisu

22.08.2019
Klimatické změny
Klimatická krize je jako rakovina, říkají lékaři, a vyzývají své kolegy k podpisu Otevřeného dopisu

Iniciativa Doctors for Future Česká republika vydala Otevřený dopis,
ve kterém vyzývá k bezodkladnému a účinnému řešení klimatické krize.
Vyjadřuje v něm také podporu protestům studentů proti ignoraci
environmentální katastrofy, ve které se jako lidstvo nacházíme.

,,Jsme znepokojeni skutečností, že celý svět včetně České republiky
naprosto nedostatečně reaguje na změnu klimatu, která ohrožuje
samotnou existenci naší civilizace. Klimatická krize, ztráta
biodiverzity, odlesňování, znečišťování vody a degradace půdy a z nich
vyplývající ubývání základních životních zdrojů jsou obrovskou
ekologickou a humanitární katastrofou," říká zakladatelka iniciativy a
pelhřimovská lékařka Lucie Křivohlavá.
Lékaři z iniciativy upozorňují na skutečnost, že klimatická krize
působí na lidské zdraví přímo i nepřímo. Mezi přímé účinky patří
poškození zdraví nebo přímo úmrtí vlivem vln vedra či naopak extrémně
nízkých teplot, rozšíření tropických infekčních nemocí mimo původní
oblast výskytu nebo úrazy zapříčiněné extrémními projevy počasí jako
jsou hurikány, povodně nebo požáry. Nepřímo pak zdraví poškozuje sucho
a neúroda vyplývající z devastace životního prostředí, ke které vede
jak růst teploty, tak špatná péče o krajinu. Nedostatek pitné vody a
potravin jsou příčinou nepokojů a násilí, které můžou vést až k
válečným konfliktům.

Zpráva Expertní rady evropských akademií (EASAC) věnovaná dopadům
klimatické krize na lidské zdraví upozorňuje na nutnost razantního
řešení klimatické změny. To vyžaduje zavedení mitigačních i
adaptačních opatření, jejichž cílem je jak zmírnit negativní dopady
lidské činnosti na životní prostředí, tak přizpůsobit se životu v
nových podmínkách daných ohříváním planety. "Jestliže nezačneme
neprodleně jednat, abychom snížili emise a udrželi růst teplot pod
limitem dvou stupňů Celsia, zakotveným v Pařížské klimatické dohodě,
budeme čelit dost možná nezvratným změnám, které budou mít dalekosáhlé
dopady na mnoho aspektů lidského zdraví," upozornil Andy Haines, jeden
z autorů zprávy.

Čeští Doctors for Future upozorňují i na skutečnost, že mezi českými
lékaři se zatím o klimatické krizi přes všechny výše uvedené
skutečnosti nevede diskuse. ,,Jedním z našich hlavních cílů je prolomit
ticho, které u tohoto tématu mezi zdravotnickou veřejností panuje,"
říká Anna Kšírová z Krajské nemocnice Liberec, a přirovnává
klimatickou krizi k rakovině: ,,Stejně jako u malignit jsou její první
příznaky poměrně nenápadné a ,,pacienta" - tedy lidstvo - nijak výrazně
neomezují. Tyto časné příznaky, kdy mohla být ,,léčba" relativně šetrná
a pozvolná, jsme ale bohužel promeškali. Klimatická krize je rozvinutý
problém a stále se zhoršuje, je tedy nezbytné jednat razantně a
bezodkladně stejně jako u rakoviny. Tam také po stanovení diagnózy s
léčbou nečekáte a zahajujete ji okamžitě."

,,Lékaři mají ve společnosti důvěru, s čímž je spojená i naše
zodpovědnost vůči veřejnosti. Nemůžeme stát stranou, je důležité, aby
naše profese byla součástí řešení největší výzvy, před kterou jako
lidstvo stojíme," říká členka iniciativy a ortopedka Eva Němejcová, a
doplňuje: ,,Dopis sám o sobě zároveň přispívá k lepší informovanosti
lékařů o klimatické krizi, obsahuje řadu informací z vědeckých zdrojů
založených na důkazech. Může se zdát poněkud radikální, ale kritická
situace vyžaduje pravdivé informace a radikální řešení. Nakonec
nedávno to v britském parlamentu prohlásil i sir David Attenborough,
jeden z nejznámějších a nejvíce respektovaných přírodovědců na světě."

Otevřený dopis již podpořilo svým podpisem i několik významných
osobností medicíny - mimo jiné docentka Iva Holmerová, předsedkyně
České geriatrické společnosti, profesor Petr Widimský, kardiolog,
profesor Jan Janoušek, přednosta dětského kardiocentra Fakultní
nemocice v Motole nebo profesor Ladislav Machala, vedoucí AIDS centra
z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na
Bulovce, který podpořil iniciativu Doctors for Future jako ,,velmi
potřebnou" a dodal: ,,Péče o kvalitní životní prostředí a ochrana
přírody patří mezi nejdůležitější veřejné zájmy kdekoliv na světě.
Vláda České republiky by měla k problémům ochrany přírody a životního
prostředí přistupovat s maximální odpovědností a přestat hrát roli
"Švejka" v Evropské Unii."

Dopis je možné podepsat na webových stránkách iniciativy:
https://doctorsforfuture.webnode.cz/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí