zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Firma úmyslně vytěžila dřevo holosečným způsobem. Dostala pokutu půl milionu korun

23.09.2019
Les
Šlendryján
Firma úmyslně vytěžila dřevo holosečným způsobem. Dostala pokutu půl milionu korun

Společnosti TEXTRON CONSULTING s.r.o. se sídlem v Praze uložili inspektoři České inspekce životního prostředí v Olomouci půlmilionovou pokutu, protože svým jednáním ohrozila životní prostředí v lesích. Vlastním zaviněním vytvořila podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů. Úmyslná těžba, účelově uváděná jako nahodilá z důvodu napadení kůrovcem a poškození větrem, byla firmou provedena přesně po vlastnickou hranici lesního pozemku. Sankce 500 tisíc korun nabyla 15. července 2019 právní moci.

,,Na vlastním lesním pozemku v k. ú. Crhov (okres Šumperk), o výměře 33574 m2, provedla firma koncem roku 2012 úmyslnou těžbu dřeva holosečným způsobem. Následkem toho vznikla plocha cca 4,27 ha holin a nezajištěných kultur na lesních pozemcích. Těžba byla provedena v rozporu se zákonem o lesích, podle kterého je zakázána mýtní úmyslná těžba v porostech mladších 80 let," řekl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci.

Zvětšením plochy holin a nezajištěných kultur vzniklo nebezpečí zhoršení podmínek pro obnovu lesního porostu následkem nárůstu škodlivého působení buřeně na odlesněných plochách. Zvýšila se plocha půdního povrchu, na kterou mohou přímo dopadat vodní srážky a způsobovat odplavování půdního povrchu. Odstraněním lesního porostu na uvedené ploše došlo také k zintenzivnění slunečního záření dopadajícího na půdní povrch a tím narostlo nebezpečí nežádoucích změn půdotvorného procesu intenzivnějším rozkladem hrabanky a humusové vrstvy.

Vlivem uvedené těžby dřeva došlo ke vzniku dlouhé porostní stěny, otevřené slunečnímu záření a bořivému větru na přilehlém stojícím lesním porostu sousedního vlastníka lesa. Byly tak vytvořeny vhodné podmínky pro napadání obnažené porostní stěny podkorním hmyzem, k jejímu poškozování bořivým větrem a k dalšímu nárůstu ploch holin a nezajištěných kultur na předmětné lokalitě.

,,Za zjištěný stav nese společnosti TEXTRON CONSULTING s.r.o. plnou odpovědnost. K ohrožení životního prostředí v lesích došlo na základě úmyslného jednání, které vychází z činnosti společnosti - získání dřeva za účelem zisku," uvedl Pallós.

úmyslná těžba, účelově uváděná jako nahodilá z důvodu napadení kůrovcem a poškození větrem
úmyslná těžba, účelově uváděná jako nahodilá z důvodu napadení kůrovcem a poškození větrem
úmyslná těžba, účelově uváděná jako nahodilá z důvodu napadení kůrovcem a poškození větrem
Zdroj: ČIŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí