zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejná konzultace k návrhu vědeckého stanoviska EFSA k charakterizaci kumulativních účinků pesticidů na nervový systém a na štítnou žlázu

05.11.2019
Zemědělství
Zdraví
Veřejná konzultace k návrhu vědeckého stanoviska EFSA k charakterizaci kumulativních účinků pesticidů na nervový systém a na štítnou žlázu

EFSA vyzývá k veřejné konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k charakterizaci kumulativních účinků pesticidů na nervový systém (akutní účinky) a na štítnou žlázu (chronické účinky) v termínu do 15. listopadu 2019 (zveřejněno EFSA 17. 9. 2019).

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority) - EFSA dokončuje dvě pilotní hodnocení kumulativních účinků reziduí pesticidů v potravinách. Jedná se o retrospektivní hodnocení kumulativních rizik pro nervový systém a štítnou žlázu pomocí monitorování dat v letech 2014, 2015 a 2016. Tato hodnocení byla provedena jako třetí krok sekvenčního procesu a jsou obsažena v návrhu vědeckých stanovisek ,,Charakterizace kumulativního dietetického rizika pesticidů, které mají akutní účinky na nervový systém" a ,,Charakterizace kumulativního dietetického rizika pesticidů, které mají chronické účinky na štítnou žlázu".

Prvním krokem bylo vytvoření kumulativních skupin pesticidů, které mají účinky na nervový systém a štítnou žlázu.

Druhým krokem bylo kumulativní hodnocení expozice pomocí pravděpodobnostního modelování se dvěma různými softwarovými nástroji.

Hodnocení kumulativního účinku bude zahrnuto do výroční zprávy o reziduích pesticidů (článek 32 nařízení (ES) č. 396/2005). Jsou používány metodiky, které se běžně nepoužívají pro hodnocení samostatných látek např. pravděpodobnostní modelování, využití odborných znalostí, analýzy nejistoty a hodnocení rizik kombinované expozice několika chemickým látkám.

EFSA připouští složitost tohoto typu hodnocení rizik a souvisejících rizikových vztahů. Ačkoli metodiky použité k provádění takových hodnocení byly již dříve předmětem předchozích veřejných konzultací, považuje EFSA zapojení zainteresovaných stran při posouzení kumulativních účinků reziduí pesticidů za klíčové.

EFSA zahájila veřejnou konzultaci o třetím kroku projektu - charakterizace rizika - jehož cílem je zajistit, aby sdělování výsledků bylo transparentní a zprávy obsahovaly dostatek podrobností o použité metodice, předpokladech a vědeckém hodnocení. Obdržené připomínky použije EFSA k dokončení svých vědeckých zpráv a rovněž poskytne základ pro další vývoj metodiky v následných fázích provádění kumulativního hodnocení rizik.

Zainteresované subjekty mohou do 15. listopadu 2019 k návrhům vědeckých stanovisek předkládat komentáře formou elektronických formulářů:

EFSA posoudí všechny relevantní připomínky pokud:

  • nebudou předloženy po uplynutí lhůty pro veřejnou konzultaci;
  • budou souviset s obsahem dokumentu;
  • nebudou obsahovat stížnosti proti organizacím, osobní obvinění, irelevantní nebo urážlivá prohlášení nebo materiál;
  • nebudou souviset s politikou nebo s aspekty řízení rizik, které jsou mimo rozsah činnosti EFSA.

Příspěvky chráněné autorskými právy

Osoby nebo subjekty, které se zúčastní veřejné konzultace EFSA odpovídají za to, že mají veškerá práva nezbytná pro podání a následné zveřejnění. Komentáře by měly být chráněny autorskými právy s přihlédnutím k zásadám a postupům transparentnosti EFSA při zveřejňování všech podání. V případě, že podání reprodukuje obsah od třetí strany ve formě schémat, grafů nebo obrázků, je potřeba získat požadovaná povolení držitele práv.

Zveřejňování příspěvků

Všechny předložené komentáře budou zveřejněny. Připomínky předložené jednotlivci budou prezentovány anonymně. Komentáře předložené formálně jménem organizace se objeví s názvem organizace.

Další informace:

Celý text zprávy zveřejněné EFSA

Návrh vědeckého stanoviska EFSA k CRA pesticidů na nervový systém pro veřejnou konzultaci

Návrh vědeckého stanoviska EFSA k CRA pesticidů na štítnou žlázu pro veřejnou konzultaci

Zdroj: MPO

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí