zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Konečný termín pro podávání žádostí o platby v OPŽP ke konci roku 2019

27.11.2019
Obecné
Konečný termín pro podávání žádostí o platby v OPŽP ke konci roku 2019

Žádáme všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí, aby průběžně a bez zbytečných odkladů podávali Zprávy o realizaci spolu se Žádostmi o platby u projektů s již vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).

Konečný termín pro podání zprávy o realizaci a žádostí o platby je nejpozději do 2. 12. 2019. Po tomto termínu již není možné garantovat proplacení žádosti a platba bude pravděpodobně realizována až po zahájení financování v roce 2020 (odhad březen 2020).

Vzhledem k časové náročnosti procesu kontroly upozorňujeme, že rychlá administrace je možná pouze u bezchybných dokumentů. Aby nedocházelo k pozastavení administrace z důvodu případných nedostatků, a tímto k neproplacení v letošním roce, je na www.opzp.cz zveřejněna příručka, která poradí příjemcům, jak správně uvedené dokumenty vyplnit:

Nejčastější chyby ve zprávě o realizaci a žádostech o platby prodlužující administraci:

  • chybně zadané částky neodpovídající fakturám,
  • investiční a neinvestiční výdaje nastavené v rozporu s vydaným právním aktem,
  • neuvedení variabilního symbolu/čísla faktury ŽoP na soupisce dokladu v IS KP14+,
  • chybně zadané úhrady jednotlivých faktur,
  • chybějící nebo chybně vyplněné bankovní účty příjemce a fakturujících dodavatelů v MS 2014+.

V případě, že příjemce do žádosti o platbu zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury, je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od data poskytnutí podpory uhradit faktury (tj. z dotace OPŽP, případné půjčky SFŽP ČR a podíl vlastních zdrojů) a neprodleně doložit bankovními výpisy finančnímu manažerovi projektu.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí