zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Společnosti musí zlepšit informace o nebezpečných látkách ve výrobcích

11.12.2019
Chemické látky
Společnosti musí zlepšit informace o nebezpečných látkách ve výrobcích

Pilotním projektem Fóra o prosazování v 15 zúčastněných zemích bylo zjištěno, že 12% kontrolovaných výrobků obsahuje látky SVHC. Většina dodavatelů (88%) předává spotřebitelům nedostačující informace (zveřejněno ECHA 18. 11. 2019).

Výsledky pilotního projektu Fóra ukazují, že společnosti dodávající výrobky spotřebitelům musí zlepšit své znalosti o výrobcích a tyto informace sdělovat, aby výrobky obsahující látky vzbuzující velmi velké obavy (látky SVHC) mohly být bezpečně používány.

Během projektu bylo zkontrolováno 405 společností z 15 zemí a 682 předmětů. Bylo zjištěno, že 84 z 682 předmětů (12%) obsahovalo látky SVHC s ohledem na lidské zdraví nebo životní prostředí tj. látky z Kandidátského seznamu (dále jen KS) v koncentracích vyšších než 0,1% hmotnostních.

Ke kontrole byly vybrány zejména výrobky, u kterých bylo vysoce pravděpodobné, že obsahují látky z KS. Mezi tyto výrobky patří oděvy, obuv a bytový textil; dráty, kabely a elektronické příslušenství; plastové nebo textilní podlahy; obklady stěn; a další výrobky z plastů a pryže.

Zatímco téměř 90% výrobků neobsahuje látky SVHC nad 0,1%, zpráva jasně ukazuje selhání komunikace v dodavatelském řetězci. Aby nařízení REACH fungovalo ve všech aspektech a přispívalo k cílům oběhového hospodářství, je potřebné vytvořit kvalitní databázi podle požadavku rámcové směrnice o odpadech.

Povinnost sdělit v dodavatelském řetězci informace o přítomnosti látek z KS v předmětech se týkala 45 předmětů. Dodavatelé tak neučinili u 40 z nich (89%) a 37 ze 42 společností (88%) neposkytlo příjemcům předmětů název látky.

U společností dodávajících předměty pouze přímo spotřebitelům nemělo 22 dodavatelů ze 43 (51%) k dispozici dostatečné informace, aby mohli na požádání splnit svoji povinnost a poskytnout spotřebitelům požadované informace. Z výsledků vyplývá, že téměř ve všech případech byl v dodavatelském řetězci uveden pouze název látky z KS, což nemusí být pro bezpečné zacházení dostačující.

U 12% předmětů uvedených na trh EU obsahujících látky z KS, ukazují výsledky projektu vysokou míru nesouladu. Tato situace brání bezpečnému používání látek uvedených v KS ve vyráběných a dovážených předmětech, především pokud jsou určeny spotřebitelům.

Sekretariát ECHA a Fórum budou dále analyzovat výsledky tohoto projektu i doporučení obsažená v závěrečné zprávě a zváží další opatření, která by mohla situaci zlepšit.

Další informace:

Fórum pro výměnu informací o prosazování (Fórum) je síť orgánů členských států odpovědných za prosazování nařízení REACH, CLP, BPR, PIC a POP v EU, Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku.

Pojem ,,výrobek" v tomto textu znamená předmět definovaný nařízením REACH jako ,,věc, která během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled určující její funkci ve větší míře než její chemické složení".

Zdroj: MPO

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí