zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

3. ročník Národní konference CSR

20.12.2019
Firemní ekologie
3. ročník Národní konference CSR

Již 3. ročník Národní konference s tematikou CSR s názvem ,,Společenskou odpovědností a kvalitou k udržitelnosti" se uskutečnil dne 27. listopadu 2019 v prostorách Akademie veřejného investování (Pařížská č. 4, Praha 1). Konferenci uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, gestor společenské odpovědnosti v ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR.

Konferenci, které se zúčastnili zástupci soukromého i veřejného sektoru a akademické sféry, zahájil úvodní slovem pan náměstek a předseda Rady kvality ČR Eduard Muřický z MPO. ,,Společenská odpovědnost a kvalita jsou neoddělitelnou součástí naší snahy o zajištění udržitelného rozvoje", uvedl a zmínil plánované zefektivnění činnosti Rady kvality ČR do budoucna. Konference byla rozdělena do čtyř bloků. První blok byl zahájen příspěvkem Tomáše Novotného, zástupce náměstkyně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce na MPSV, který představil Operační program Zaměstnanost v kontextu se společenskou odpovědností podniků. Následovala prezentace pana Pavla Vinklera, zástupce náměstka a ředitele odboru podnikatelského prostředí na MPO a zároveň 1. místopředsedy Rady kvality ČR, který představil CSR aktivity v rámci resortu MPO. ,,Aby se mohly organizace chovat společensky odpovědné, je třeba jim usnadnit podnikání" zmínil Pavel Vinkler ve svém vystoupení, ve kterém mj. představil i opatření s cílem zjednodušit podnikání a snížit administrativní zátěž podnikatelů (www.zivnostensky-balicek.cz.) Třetí příspěvek přednesla Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na MŽP. Příspěvek byl věnován udržitelnému rozvoji v kontextu Strategie 2030. ,, Je načase se rozloučit s dobou plastovou, s životem na jedno použití", uvedla. Druhý blok byl věnován kvalitě. Růžena Petříková, místopředsedkyně Rady kvality ČR se zmínila o aktualizaci Cen hejtmana za společenskou odpovědnost, která vznikla na základě připomínek z krajů v Moravskoslezském kraji a bude po schválení Radou kvality ČR distribuována dál. U oceňování kvality zůstalo i v dalším příspěvku Pavla Mikošky, víceprezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, který se podrobně věnoval oceňování maloobchodních prodejen v rámci Diamantové ligy kvality. Blok zakončil příspěvek Vladimíra Brauna z firmy Business Excellence CONSULTING s.r.o., který představil nový model EFQM a jeho vztah ke společenské odpovědnosti organizací. Třetí blok byl věnován udržitelnosti. První přednášející Julie Borovcová z Asociace společenské odpovědnosti představila aktivity této neziskové společnosti v návaznosti na vybrané cíle udržitelného rozvoje SDGs. Katarína Kajánková, poradkyně pro ekologii ve společnosti SUEZ se ve svém příspěvku zabývala oběhovým hospodářstvím. ,,Planeta Země nemá sociální, zdravotní ani penzijní pojištění", připomněla a zmínila roli udržitelné spotřeby a výroby jako nástroje integrace oběhového hospodářství do podnikové praxe. Následující prezentace byla zaměřena zejména na výzkum a inovativní řešení na využití odpadů Prezentovala Vlaďka Matušková, výzkumnice a projektová manažerka ze společnosti Nafigate Corporation, řešící mj. proces přeměny městských odpadů na nové produkty. Laura Mitroliosová, finanční a projektový manažer z Institutu cirkulární ekonomiky seznámila účastníky s důvody pro nezbytný přechod z lineární do cirkulární ekonomiky jako cesty pro budoucí vývoj společnosti. Ve čtvrtém bloku konference byly představeny příklady dobré praxe v oblasti CSR. Velké firmy byly reprezentovány firmou Nestlé a příspěvek o jejich početných aktivitách na poli CSR prezentovala Martina Šilhánová. Malé firmy byly zastoupeny společností VRÁTKA, která dává pracovní příležitosti hendikepovaným a sociálně vyloučeným lidem. Příspěvek přednesla Irena Rybníčková. Ve třetí prezentaci byla představeny aktivity CSR ve veřejné sféře a to tajemníkem města Chomutov Robertem Plechatým. Město Chomutov bylo v nedávné minulosti za svůj přístup ke společenské odpovědnosti několikrát oceněno. Na základě dotazníků spokojenosti a zpětné vazby, kterou jsme obdrželi od účastníků konference, můžeme s radostí konstatovat, že konference byla velice pozitivně hodnocena a splnila očekávání většiny účastníků.

Program a prezentace přednášejících jsou k dispozici zde:

Program

Prezentace MPSV
Prezentace MPO
Prezentace MŽP
Prezentace Ceny hejtmana
Prezentace Diamantová liga kvality
Prezentace EFQM
Prezentace A-CSR
Prezentace SÚEZ
Prezentace Nafigate Corporation
Prezentace INCIEN
Prezentace NESTLE
Prezentace VRÁTKA
Prezentace Chomutov

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí