zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Společnost porušila zákon o odpadech a inspektoři ČIŽP jí za to uložili pokutu 150 tisíc korun

03.01.2020
Odpady
Šlendryján
Společnost porušila zákon o odpadech a inspektoři ČIŽP jí za to uložili pokutu 150 tisíc korun

Právnická osoba ŠTOCHL GROUP s.r.o. se sídlem v Praze umožnila na část pozemků v k. ú. Mirošovice u Říčan, které užívá na základě nájemní smlouvy, navézt a následně skladovat tři tisíce tun stavebních odpadů. Pozemky k tomu ale nebyly určeny. V roce 2018 tam navezla a skladovala 1200 tun nakoupených odpadních asfaltových směsí, aniž měla patřičné oprávnění. Společnost porušila zákon o odpadech a inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Praze jí za to uložili pokutu 150 tisíc korun.

Inspekce obdržela v červnu 2017 podnět od Městského úřadu v Říčanech, který upozorňoval na provoz údajné ,,deponie Mirošovice" na pozemcích v katastrálním území Mirošovice u Říčan, kterou provozuje společnost Štochl Group. ,,V rámci rozsáhlé terénní úpravy tam bylo uloženo množství výkopové zeminy a písků a také stavební a demoliční odpad. Konkrétně zčásti nadrcený asfalt i jeho velké kusy, betonové desky, kamenivo, dále větve apod. Vzhledem k tomu, že na úřad v Říčanech nebyly předloženy žádné doklady o původu těchto odpadů, v evidenci podaných ročních hlášení o odpadech nebylo od roku 2012 touto společností podáno nic, vyslovil úřad podezření, že obviněný porušil zákon o odpadech," řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha. Na základě výše uvedeného zahájili inspektoři se společností Štochl group kontrolu a zjistili, že soustředěné materiály na skladovací ploše před halou leží cca 3 tisíce tun stavební suti pocházející z rekonstrukce budov.

V říjnu 2018 obdržela inspekce podnět od Obecního úřadu v Mirošovicích, který opět upozorňoval na provoz deponie Mirošovice, a to konkrétně na uložení množství odpadních asfaltů. Úřad vyslovil podezření, že obviněný porušil zákon o odpadech. Tím, že nakládal s odpady v zařízení, které k tomu není určeno a uložil odpady, aniž by byl provozovatelem zařízení schváleného podle zákona o odpadech, na pozemky, které jsou vedeny v Katastru nemovitostí jako Zemědělský půdní fond - trvalý travní porost.

,,Opět jsme provedli kontrolu a zjistili, že v roce 2018 firma na části pozemků v k. ú. Mirošovice u Říčan, které vlastní nebo užívá podle nájemních smluv, navezla a skladovala 1200 tun nakoupených odpadních asfaltových směsí, aniž měla patřičné oprávnění k nakládání s odpady na těchto pozemcích. Zákon říká, že s odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena a nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí," řekl Beroušek.

Firma ŠTOCHL GROUP s.r.o. se proti rozhodnutí o pokutě odvolala, Ministerstvo životního prostředí však žádost zamítlo a pokutu uloženou ČIŽP potvrdilo. Ta nabyla 18. listopadu 2019 právní moci.

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí