zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ochranu lokality Louky u Přelouče vláda schválila

25.01.2020
Chráněná území
Ochranu lokality Louky u Přelouče vláda schválila

Ochranu lokality Louky u Přelouče na východě Čech a stanoviště bahnité břehy řek se dvěma typy rostlinstva, které se na územích s bahnitými a písečnými náplavami vod vyskytují, tento týden schválila vláda. Informoval o tom tiskový odbor kabinetu. Vláda tak prostřednictvím návrhu svého nařízení vyhověla požadavkům, které vyplývají z evropské směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Jednou z podmínek před vstupem Česka do Evropské unie bylo vytvoření národní části evropské soustavy chráněných území Natura 2000. V ČR se skládá ze dvou typů chráněných území - ptačích oblastí a evropsky významných lokalit (EVL), píše se v důvodové zprávě. Na základě evropské směrnice byl pro Česko vytvořen takzvaný referenční seznam evropsky významných typů přírodních stanovišť a rostlinných a živočišných druhů, které se vyskytují v ČR a pro které by měly být vyhlášeny EVL.

Návrhem bude zařazeno území Louky u Přelouče na národní seznam EVL, přírodní stanoviště bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri a Bidention bude doplněno mezi předměty ochrany stávající EVL Porta Bohemica, jež je kaňonovitým údolím Labe. Tyto návrhy byly dříve opakovaně vyřazeny kvůli meziresortním konfliktům, což nebylo z hlediska směrnice přípustné a Evropská komise to vnímala jako nedodržení ustanovení směrnice.

Louky u Přelouče jsou rozsáhlým území s mnoha loukami, na kterých se dlouhodobě vyskytují stovky modrásků očkovaných a bahenních. V některých letech to bylo až 10.000 jedinců. Výměra lokality je 133,5 hektaru.

Náplavy řeky Labe v tomto stanovišti jsou podle ministerstva poměrně rozsáhlé, relativně stálé, s vzácnými druhy a biotopovými specialisty. "Jejich struktura a funkce je příznivá a díky velikosti a šířce koryta Labe, ve kterém se tvoří, poskytují vhodné stanoviště pro druhy světlomilné, teplomilné, vázané především na bezlesá travinná společenstva, a celkově pro druhy v biotopech ČR do jisté míry vzácné," uvedl resort.

Území EVL Porta Bohemica podle něj nelze vnímat odděleně. "Je součástí ve středoevropských podmínkách unikátního kontinua stanoviště bahnitých (štěrkopískových) náplavů zahrnujícího též dlouhý úsek přírodě blízkého toku řeky Labe v Německu - i v tomto kontextu postrádá absence adekvátní ochrany stanoviště v této EVL logiku," dodalo ministerstvo.

Svaz Chenopodion rubri zahrnuje úzce specializovanou vegetaci jednoletých druhů. Podle databáze české flóry a vegetace Pladias v něm převažují druhy, které dobře snášejí zasolení půd, zejména merlíky a lebedy. Svaz Bidention tvoří porosty vysokých jednoletých druhů pryskyřníku, šťovíku, rdesna, dvouzubce či řepně.

Zdroj: ČTK

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí