zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

03.02.2020
Politika
Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2020)0203_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 3. února 2020, 15:00-18:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

3. února 2020, 15:00-16:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Výměna názorů s komisařem po vnitřní trh Thierrym Bretonem

3. února 2020, 16:30-17:45

3. Sdělení předsedy

4. Sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze dne 20. ledna 2020

5. Výměna názorů s výkonnou ředitelkou Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Andreou Ammonovou

3. února 2020, 17:45-18:30

*** Elektronické hlasování ***

6. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2020

ENVI/9/02212

2019/2211(INI)

Zpravodaj:

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE646.764v01-00
AM - PE646.849v01-00

Příslušný výbor:

ECON* -

Aurore Lalucq (S&D)

PR - PE645.031v01-00

? přijetí návrhu stanoviska

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. ledna 2020, 11:00

*** Konec elektronického hlasování ***

7. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: Návrh prováděcího nařízení Komise o neschválení propolisového extraktu jako základní látky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh

ENVI/9/02404

2020/2534(RSP)

Zpravodajka:

Joëlle Mélin (ID)

Příslušný výbor:

ENVI

? výměna názorů na základě návrhu usnesení

8. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: Návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003

ENVI/9/02405

2020/2535(RSP)

Spoluzpravodajové:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Příslušný výbor:

ENVI

? výměna názorů na základě návrhu usnesení

9. Různé

10. Příští schůze

? 17.-18. února 2020 (Brusel)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí