zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jsou tu nové dotační výzvy na ochranu přírody a krajiny

12.02.2020
Příroda
Jsou tu nové dotační výzvy na ochranu přírody a krajiny

Od 3. února vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR průběžné výzvy z Operačního programu Životní prostředí, a to na specifický cíl 4.2 (Posílit biodiverzitu) a specifický cíl 4.4 (Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech). Výzvy č. 139 a 141 jsou otevřeny pro příjem žádostí až do 2. 11. 2020.

Současně dochází ke změně průběžné výzvy č. 115, která je určena pro realizaci sídelní zeleně vyplývající ze studií systémů sídelní zeleně. V rámci této změny byla snížena minimální bodová hranice projektů z 50 bodů na 40 a současně byla aktualizována platná verze Pravidel pro žadatele a příjemce z OPŽP 2014-2020 na verzi č. 24. Upozorňujeme žadatele, že k datu 2. 3. 2020 dojde k další modifikaci této výzvy, a to z důvodu aktualizace Nákladů obvyklých opatření MŽP. O provedení změny budeme informovat.

Vyhlášení dalších dotačních výzev na specifický cíl 4.1 (Zajistit příznivý stav předmětů ochrany národně významných chráněných území) a specifický cíl 4.3 (Posílit přirozené funkce krajiny) je plánováno na 2. 3. 2020.

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Žadatelé se mohou se svými dotazy obrátit také na e-mailovou adresu dotazy-PO4@nature.cz.

Kuňka obecná žije v rybnících, tůňkách a loužích a po skončení rozmnožování obývá louky a lesy. Zimu přežívá na souši zahrabaná v zemi. (Foto: Michal Pešata)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí