zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

05.03.2020
Politika
Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2020)0305_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 5. března 2020, 9:30-12:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Sdělení předsedy týkající se doporučení koordinátorů ze dne 18. února 2020

*** Elektronické hlasování ***

4. Změna rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

ENVI/9/00448

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 - C8-0114/2019

Zpravodaj:

Nikos Androulakis (S&D)

PR - PE644.941v01-00
AM - PE646.937v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

AFET -

rozhodnutí: bez stanoviska

DEVE -

Lukas Mandl (PPE)

AD - PE644.993v02-00
AM - PE646.907v01-00

BUDG -

rozhodnutí: bez stanoviska

REGI -

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AL - PE645.012v02-00

? přijetí návrhu zprávy

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 28. ledna 2020, 11:00

5. Strategický přístup k farmaceutickým výrobkům v životním prostředí

ENVI/9/01240

2019/2816(RSP)

Spoluzpravodajové:

Cristian-Silviu Busoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Michele Rivasi (Verts/ALE)
Simona Baldassarre (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE - PE641.393v02-00
QO - PE641.382v01-00
QO - PE642.923v01-00
AM - PE646.955v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

? přijetí návrhu usnesení

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 29. ledna 2020, 11:00

*** Konec elektronického hlasování ***

6. Výměna názorů s Evropským účetním dvorem o zvláštní zprávě č. 5/2020 o udržitelném využívání přípravků na ochranu rostlin: pokrok v měření a snižování rizik je omezený

7. Výměna názorů s Komisí ohledně návrhu hodnocení Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) týkajícího se právních předpisů v oblasti povolování přípravků na ochranu rostlin a maximálních limitů reziduí pesticidů

8. Aktualizované informace Komise týkající se koronaviru (COVID-19)

ENVI/9/02563

9. Různé

10. Příští schůze

? 18. března 2020, 9:00-12:30 a 14:30-18:30 (Brusel)

? 19. března 2020, 9:00-12:30 (Brusel)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí