zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Máte další informace k použití 7 látek navržených pro autorizaci?

24.04.2020
Chemické látky
Máte další informace k použití 7 látek navržených pro autorizaci?

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu 10. doporučení na zařazení dalších 7 látek na seznam látek podléhajících povolení. Konzultace potrvá do 5. června 2020 (zveřejněno ECHA 5. 3. 2020).

ECHA pravidelně doporučuje látky z Kandidátského seznamu pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH). Další doporučené látky s příklady použití:

  • Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) EC 209-136-7, CAS 556-67-2: látka PBT a vPvB; používá se v elektronických zařízeních a k povrchové úpravě nekovů;
  • Decamethylcyclopentasiloxane (D5) EC 208-764-9, CAS 541-02-6: látka PBT a vPvB; používá se v elektronických zařízeních a k povrchové úpravě nekovů;
  • Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) EC 208-762-8, CAS 540-97-6, látka PBT a vPvB; používá se v elektronických zařízeních a k povrchové úpravě nekovů;
  • Terphenyl, hydrogenated EC 262-967-7, CAS 61788-32-7: látka vPvB; používá se v nátěrech, barvách, lepidlech, těsnicích hmotách a kapalinách pro přenos tepla;
  • Dicyclohexyl phthalate (DCHP) EC 201-545-9, CAS 84-61-7, látka toxická pro reprodukci a endokrinní disruptor pro lidské zdraví; používá se v pryžových a plastových výrobcích, jako netečné a dispergační činidlo při formulaci organických peroxidů;
  • Disodium octaborate EC 234-541-0, CAS 12008-41-2, látka je toxická pro reprodukci; používá se do nátěrů, barev, stavebních materiálů, lepidel a hnojiv;
  • Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride (trimellitic anhydride, TMA) EC 209-008-0, CAS 552-30-7: látka senzibilizující dýchací cesty; v současné době není v rozsahu autorizace žádné registrované použití.

ECHA očekává komentáře a další informace k použití výše uvedených látek, k případným výjimkám z požadavku autorizace a k návrhu přechodných opatření.
Evropská komise požaduje navíc informace o možných socioekonomických důsledcích zařazení 7 látek do přílohy XIV nařízení REACH. Tyto informace budou předány přímo Komisi a nebudou vzaty do úvahy ECHA v jejím konečném 10. doporučení Evropské komisi.

Pokud je látka zahrnuta do seznamu látek podléhajících povolení, může být uvedena na trh nebo používána po stanoveném datu pouze, je-li pro konkrétní použití uděleno povolení.

Další informace:

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí