zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hračky z černého plastu jsou kontaminované stejně jako nebezpečný odpad

17.05.2020
Šlendryján
Zdraví
Hračky z černého plastu jsou kontaminované stejně jako nebezpečný odpad

Průlomová studie o účinku toxických látek v dětských plastových hračkách na buňky lidského organismu prokázala, že hračky z černých recyklovaných plastů jsou toxické. Když děti berou hračky do úst, zvyšuje se tak jejich denní příjem toxických dioxinů. Úroveň dioxinů ve vzorcích hraček je srovnatelná s množstvím, které se nachází v nebezpečném odpadu, například v popelu ze spaloven.


Výzkumný tým odborníků z holandského výzkumného centra BioDetection Systems, české Arniky a mezinárodní sítě IPEN zjistil, že hračky vyrobené z černých plastů (které často pochází z recyklovaných plastů obsahujících zpomalovače hoření), mají toxický účinek na lidské buňky. Studie ukázala, že děti, které berou tyto hračky do úst jsou ohroženy jejich škodlivými zdravotními účinky. Tato studie je první svého druhu, která zkoumala toxické účinky dioxinů v hračkách z recyklovaných plastů na lidské buňky a prokázala je.


Výzkum analyzoval vzorky hraček z černých plastů z České republiky, Argentiny, Německa, Indie, Nigérie a Portugalska. Černé plasty jsou často vyrobené z vysoce toxických plastů z elektroodpadu, které obsahují bromované zpomalovače hoření. Studie v hračkách objevila nebezpečné koncentrace zpomalovačů hoření a dioxinů srovnatelné s nebezpečným odpadem. Výsledky studie se dají vztáhnout i na další hračky, v nichž se našly vysoké koncentrace bromovaných difenyléterů , například tedy i na kostku s obrázkem krtka označenou jako ,,nejtoxičtější českou hračku". Za posledních několik let Arnika našla bromované difenylétery v několika desítkách v Česku prodávaných hraček a dalších spotřebních předmětů.


Výzkumný tým nejdříve nechal analyzovat několik set vzorků z celého světa v laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na přítomnost bromovaných zpomalovačů hoření, část z nich pak také v německé laboratoři MAS v Münsteru na bromované dioxiny. Nakonec v BioDetection Systems zkoumali jejich účinek na lidské buňky. Na buňkách se projevila vysoká aktivita dioxinů a výzkumný tým došel k závěru, že když děti dávají hračky do úst, výrazně se tím zvýší jejich každodenní vystavení dioxinům.


Dioxiny
patří mezi nejtoxičtější látky na světě a jsou vysoce škodlivé i v minimálních koncentracích. V některých zkoumaných vzorcích dosáhla jejich úroveň tisíců pikogramů na gram, přitom jsou nebezpečné již v koncentraci desítek pikogramů na gram. Bromované dioxiny jsou vysoce nebezpečné látky, které prokazatelně poškozují vývoj mozku, škodí imunitnímu systému, zvyšují riziko rakoviny a narušují funkci štítné žlázy. Jsou mimo jiné také vedlejším produktem výroby bromovaných zpomalovačů hoření. Když jsou plasty obsahující zpomalovače recyklovány, tvoří se další bromované a chlorované dioxiny. Jak dioxiny, tak část bromovaných zpomalovačů hoření patří do skupiny perzistentních organických látek (POPs) regulovaných Stockholmskou úmluvou , které ratifikovala i Česká republika. Podle Světové zdravotnické organizace jsou bromované dioxiny stejně toxické jako chlorované a experti volají po jejich striktnější regulaci. ,,Než se tak stane, stačilo by, kdyby Evropská unie zpřísnila limity pro polybromované difenylétery v recyklátech a v odpadech, zabrání tak nepřímo i volnému oběhu bromovaných dioxinů," řekl RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady a odborný poradce IPENu, který je spoluautorem studie.

Tato zjištění vyvolávají obavy o zdraví dětí na celém světě a ukazují velkou slabinu oběhového hospodářství. Nynější systém recyklace umožňuje udržovat v oběhu plasty pocházející z elektroodpadu a obsahující zpomalovače hoření a dioxiny. Výsledkem jsou nebezpečně kontaminované výrobky vyrobené z recyklovaných plastů, včetně dětských hraček.

Podle odborníků na toxické látky tato studie vzbuzuje obavy o bezpečnost recyklovaných plastů a volají po tom, aby byly toxické plasty vyřazeny z recyklačního cyklu. Jindřich Petrlík k tomu řekl: ,,Výsledky studie ukazují, jak stávající praxe umožňuje, aby se nebezpečné látky dostaly do hraček. Je morálně nezbytné přísněji kontrolovat, aby se POPs nedostávaly do spotřebního zboží. Musíme zastavit příval elektroodpadu a plastů se zpomalovači hoření do recyklačního procesu. Musíme také nastavit dostatečně přísné limity pro přítomnost POPs v odpadu. Jinak bude naše oběhové hospodářství toxické."

Plný text studie v angličtině je k dispozici zde.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí