zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

28.05.2020
Politika
Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2020)0528_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 28. května 2020, 9:00-11:00 a 11:00-12:00 a 16:30-18:30 a 18:30-19:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

A s účastí členů výboru ENVI na dálku

28. května 2020, 9:00-11:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Schválení zápisů ze schůzí:

? 17.-18. února 2020 PV - PE648.325v01-00

? 4. března 2020 PV - PE648.465v01-00

4. Stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality a změna nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

ENVI/9/02649

***I 2020/0036(COD) COM(2020)0080 - C9-0077/2020

Zpravodajka:

Jytte Guteland (S&D)

PR - PE648.563v02-00

Příslušný výbor:

ENVI

Stanoviska:

ECON

rozhodnutí: bez stanoviska

EMPL

rozhodnutí: bez stanoviska

ITRE

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

TRAN

Tilly Metz (Verts/ALE)

PA - PE650.613v01-00

REGI

Caroline Roose (Verts/ALE)

AGRI

Asger Christensen (Renew)

PA - PE650.646v01-00

? projednání návrhu zprávy

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 3. června 2020, 11:00

5. Nedostatek léků - jak řešit vznikající problém

ENVI/9/02769

2020/2071(INI)

Zpravodajka:

Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)

PR - PE650.394v01-00

Příslušný výbor:

ENVI*

Stanoviska:

DEVE

Beata Kempa (ECR)

INTA

Andrey Kovatchev (PPE)

PA - PE650.551v01-00
AM - PE652.313v01-00

EMPL

rozhodnutí: bez stanoviska

ITRE*

Joëlle Mélin (ID)

PA - PE650.634v01-00
AM - PE652.374v01-00

TRAN

Marco Campomenosi (ID)

PA - PE650.657v01-00
AM - PE652.370v01-00

JURI

Gilles Lebreton (ID)

? projednání návrhu zprávy

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 3. června 2020, 11:00

* * *

28. května 2020, 11:00-12:00

*** Hlasování ***

Zahájení hlasování na dálku

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už jsou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze účastní na dálku, budou hlasovat elektronickou poštou pomocí tištěných hlasovacích lístků.

6. Postup společné schůze výborů ECON a ENVI (článek 58 jednacího řádu) ve čtvrtek 28. května 2020

CJ36/9/03024

Viz samostatný návrh pořadu jednání

* * *

28. května 2020, 16:30-18:30

Oznámení výsledku hlasování písemně

* * *

7. Výměna názorů s komisařkou pro zdraví a bezpečnost potravin Stellou Kyriakidesovou - představení strategie ,,od zemědělce ke spotřebiteli" a programu v oblasti zdraví

8. Námitka podle čl. 112 odst. 2, 3 odst. 4 písm. c): Obnovení schválení účinné látky pyriproxyfenu I pro uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (D066474)

ENVI/9/03032

Zpravodajka:

Joëlle Mélin (ID)

? projednání návrhu usnesení

* * *

28. května 2020, 18:30-19:30

*** Hlasování ***

Zahájení hlasování na dálku

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už jsou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze účastní na dálku, budou hlasovat elektronickou poštou pomocí tištěných hlasovacích lístků.

9. Námitka podle čl. 112 odst. 2, 3 odst. 4 písm. c): Obnovení schválení účinné látky pyriproxyfenu I pro uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (D066474)

ENVI/9/03032

Zpravodajka:

Joëlle Mélin (ID)

? přijetí návrhu usnesení

* * *

Oznámení výsledků hlasování písemně

10. Různé

11. Příští schůze

? 4. června 2020 (Brusel)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí