zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 8. červenci 2020

10.07.2020
Voda
Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 8. červenci 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil, ale zůstal mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v celkovém průměru mírně rostla. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu snížil a tvoří 34 % všech objektů.

Průtoky na vodních tocích jsou v důsledku srážek z uplynulých týdnů značně rozkolísané, na většině území ve správě Povodí Labe, Moravy a Odry, státní podnik, se průtoky pohybují nad dlouhodobým průměrem pro měsíc červenec. Na většině území ve správě Povodí Ohře, státní podnik se průtoky pohybují v rozmezí 40 - 60 % dlouhodobého průměru pro měsíc červenec. Na území ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, jsou průtoky značně rozkolísané, nejnižší jsou průtoky v povodí řeky Berounky (30 - 80 % dlouhodobého průměru pro měsíc červenec) a Otavy.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 90 - 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. V důsledku uplynulých povodňových událostí došlo k částečnému zaplnění retenčních prostorů některých nádrží (čímž nádrže významně přispěly transformaci povodňových vln), nyní dochází k jejich pozvolnému vyprazdňování, aby v případě dalších vydatných srážek byly nádrže připravené transformovat povodňové průtoky v ochranném prostoru nádrží.

Za měsíc červen bylo z vodních nádrží nadlepšeno 6,86 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. V součtu za květen a červen bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 38,18 mil. m3.

Během června rovněž došlo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky povodí celkem 167,44 mil. m3, od začátku roku 2020 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 803,40 mil. m3.

Přílohy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí