zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva o činnosti RAPEX ČR 2019

25.07.2020
Zdraví
Zpráva o činnosti RAPEX ČR 2019

Safety Gate - RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products) je systém Evropské komise umožňující rychlou výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích na vnitřním trhu Evropské unie s výjimkou farmaceutických výrobků a informování veřejnosti o výskytu takových výrobků. Zpráva o činnosti RAPEX v České republice obsahuje informace o fungování Safety Gate - RAPEX za rok 2019 na vnitrostátní úrovni, zhodnocení jeho funkčnosti, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení.

Právním základem pro zřízení systému Safety Gate - RAPEX je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků. Směrnice byla do českého právního řádu implementována zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 9 odst. 1 zákona o obecné bezpečnosti výrobků jsou orgány dozoru povinny oznámit výskyt nebezpečného nepotravinářského výrobku, který představuje vážné a bezprostřední riziko pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitelů, Ministerstvu průmyslu a obchodu, které je odpovědné za zajištění Safety Gate - RAPEX v České republice a v jehož rámci byl zřízeno národní kontaktní místo pro RAPEX.

V roce 2019 odeslala Česká republika Evropské komisi 73 oznámení, z toho 70 případů bylo v kategorii oznámení (článek 11 a článek 12 směrnice o obecné bezpečnosti výrobků) a 3 v kategorii oznámení pro informaci. Dále bylo odesláno 16 informací v kategorii reakce.

V roce 2019 bylo nejvíce oznámení v kategorii výrobků hračky - celkem 37 oznámení. Největší počet případů se týkal plastových hraček (např. plastové panenky, plastové hračky ve tvaru zvířátek). 13 případů se týkalo hraček na knoflíkové baterie. 17 oznámení spadalo do kategorie kosmetických přípravků. Nejčastějším důvodem pro oznámení výrobku do systému Safety Gate -RAPEX bylo chemické riziko, a to v 46 oznámených případech. Ve většině případů se jednalo o překročení povoleného limitu pro obsah ftalátů, v případě kosmetických přípravků bylo důvodem pro oznámení zjištění přítomnosti látek s prokazatelným alergenním potenciálem, jejichž přítomnost nebyla uvedena na seznamu ingrediencí. Mezi chemické riziko byly zařazeny i výrobky, zejména hračky používající knoflíkové baterie, k nimž nebyl dostatečně zamezen přístup.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí