zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes a zítra projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

10.09.2020
Obecné
Co dnes a zítra  projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2020)0910_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 10. září 2020, 9:00-11:00

Brusel, Místnost: József Antall (4Q1)

Čtvrtek 10. září 2020, 11:30-12:30

Brusel, Místnost: József Antall (4Q1)

Pátek 11. září 2020, 10:00-10:30

Brusel, Místnost: Altiero Spinelli (3E-2)

S účastí členů výboru ENVI na dálku

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhům stanovisek ,,Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 - všechny oddíly" a ,,Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií"

4. Strategie EU pro přizpůsobení se změne klimatu

ENVI/9/02400

2020/2532(RSP)

Spoluzpravodajové:

Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)
Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Petros Kokkalis (GUE/NGL)

RE - PE646.971v01-00
QO - PE646.970v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

? projednání návrhu usnesení

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 16. září 2020, 11:00

5. Politika soudržnosti a regionální strategie v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu

ENVI/9/02936

2020/2074(INI)

Zpravodajka:

Susana Solís Pérez (Renew)

PA - PE653.872v01-00

Příslušný výbor:

REGI

Tonino Picula (S&D)

? projednání návrhu stanoviska

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. září 2020, 11:00

* * *

*** Hlasování ***

Zahájení hlasování na dálku

Hlasování bude zahájeno v 11:00 a uzavřeno ve 14:00.

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už budou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze zúčastní na dálku, budou hlasovat pomocí aplikace iVote.

6. Strategie EU pro přizpůsobení se změne klimatu

ENVI/9/02400

2020/2532(RSP)

Spoluzpravodajové:

Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)
Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Petros Kokkalis (GUE/NGL)

RE - PE646.971v01-00
QO - PE646.970v01-00

Příslušný výbor:

ENVI

? přijetí otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 16. září 2020, 11:00

7. Návrh ročního rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2021 - všechny oddíly

ENVI/9/03263

2020/1998(BUD)

Zpravodaj:

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE653.750v01-00
AM - PE654.048v01-00

Příslušný výbor:

BUDG

? přijetí návrhu stanoviska

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. července 2020, 11:00

8. Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií

ENVI/9/02487

2020/2012(INL)

Zpravodaj:

Adam Jarubas (PPE)

PA - PE648.284v01-00
AM - PE652.646v01-00

Příslušný výbor:

JURI*

Ibán García Del Blanco (S&D)

PR - PE650.508v01-00
AM - PE652.548v01-00
AM - PE652.504v01-00

? přijetí návrhu stanoviska

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 5. června 2020, 11:00

9. Kontrola rybolovu

ENVI/9/00324

***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 - C8-0238/2018

Zpravodaj:

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE647.141v01-00
AM - PE650.512v01-00

Příslušný výbor:

PECH

Clara Aguilera (S&D)

PR - PE647.060v01-00
AM - PE652.304v01-00
AM - PE650.705v01-00
AM - PE650.701v02-00
AM - PE650.704v01-00

? přijetí pozměňovacích návrhů

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 21. dubna 2020, 11:00

10. Nová průmyslová strategie pro Evropu

ENVI/9/02943

2020/2076(INI)

Zpravodaj:

Danilo Oscar Lancini (ID)

PA - PE652.353v01-00
AM - PE654.051v01-00

Příslušný výbor:

ITRE*

Carlo Calenda (S&D)

PR - PE650.700v01-00
AM - PE653.874v02-00
AM - PE653.982v02-00
AM - PE653.877v02-00

? přijetí pozměňovacích návrhů

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 30. června 2020, 11:00

11. Stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality a změna nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

ENVI/9/02649

***I 2020/0036(COD) COM(2020)0080 - C9-0077/2020

Zpravodajka:

Jytte Guteland (S&D)

PR - PE648.563v02-00
AM - PE652.555v01-00

Příslušný výbor:

ENVI*

Stanoviska:

ECON

rozhodnutí: bez stanoviska

EMPL

rozhodnutí: bez stanoviska

ITRE*

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA - PE652.274v01-00
AM - PE653.723v01-00
AM - PE653.722v01-00

TRAN

Tilly Metz (Verts/ALE)

AD - PE650.613v02-00
AM - PE652.582v01-00
AM - PE652.581v01-00

REGI

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD - PE652.420v02-00
AM - PE652.651v01-00

AGRI

Asger Christensen (Renew)

PA - PE650.646v01-00
AM - PE653.805v01-00
AM - PE653.806v01-00
AM - PE652.514v01-00

? přijetí pozměňovacích návrhů

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 3. června 2020, 11:00

Výsledky konečného hlasování o návrhu otázky k ústnímu zodpovězení a o návrhu stanovisek budou oznámeny písemně.

Výsledky hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu zprávy o evropském právním rámci pro klima budou oznámeny písemně.

Konečné hlasování o návrhu zprávy o evropském právním rámci pro klima a o návrzích stanovisek ke kontrole rybolovu a k nové průmyslové strategii pro Evropu proběhne na schůzi dne 11. září 2020.

*** Konec hlasování ***

* * *

10. září 2020, 11:30-12:30

Neveřejná schůze

12. Schůze koordinátorů

* * *

11. září 2020, 10:00-10:30

13. Oznámení výsledků hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu zprávy o evropském právním rámci pro klima a k návrhům stanovisek ke kontrole rybolovu a k nové průmyslové strategii pro Evropu

* * *

*** Hlasování ***

Zahájení hlasování na dálku

Hlasování bude zahájeno v 10:30 a uzavřeno v 11:30.

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už budou přítomni v zasedací místnosti výboru, nebo se schůze zúčastní na dálku, budou hlasovat pomocí aplikace iVote.

14. Stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality a změna nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

ENVI/9/02649

***I 2020/0036(COD) COM(2020)0080 - C9-0077/2020

Zpravodajka:

Jytte Guteland (S&D)

PR - PE648.563v02-00
AM - PE652.555v01-00

Příslušný výbor:

ENVI*

Stanoviska:

ECON

rozhodnutí: bez stanoviska

EMPL

rozhodnutí: bez stanoviska

ITRE*

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA - PE652.274v01-00
AM - PE653.723v01-00
AM - PE653.722v01-00

TRAN

Tilly Metz (Verts/ALE)

AD - PE650.613v02-00
AM - PE652.582v01-00
AM - PE652.581v01-00

REGI

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD - PE652.420v02-00
AM - PE652.651v01-00

AGRI

Asger Christensen (Renew)

PA - PE650.646v01-00
AM - PE653.805v01-00
AM - PE653.806v01-00
AM - PE652.514v01-00

? přijetí návrhu zprávy

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 3. června 2020, 11:00

15. Kontrola rybolovu

ENVI/9/00324

***I 2018/0193(COD) COM(2018)0368 - C8-0238/2018

Zpravodaj:

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE647.141v01-00
AM - PE650.512v01-00

Příslušný výbor:

PECH

Clara Aguilera (S&D)

PR - PE647.060v01-00
AM - PE652.304v01-00
AM - PE650.705v01-00
AM - PE650.701v02-00
AM - PE650.704v01-00

? přijetí návrhu stanoviska

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 21. dubna 2020, 11:00

16. Nová průmyslová strategie pro Evropu

ENVI/9/02943

2020/2076(INI)

Zpravodaj:

Danilo Oscar Lancini (ID)

PA - PE652.353v01-00
AM - PE654.051v01-00

Příslušný výbor:

ITRE*

Carlo Calenda (S&D)

PR - PE650.700v01-00
AM - PE653.874v02-00
AM - PE653.982v02-00
AM - PE653.877v02-00

? přijetí návrhu stanoviska

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 30. června 2020, 11:00

Výsledky konečného hlasování o návrhu zprávy o evropském právním rámci pro klima a o návrzích stanovisek ke kontrole rybolovu a k nové průmyslové strategii pro Evropu budou oznámeny písemně.

*** Konec hlasování ***

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí