zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nezávislý test tonerů: asijské kazety jsou zdraví nebezpečné, renovované v pořádku!

15.10.2020
Odpady
Recyklace
Šlendryján
Zdraví
Nezávislý test tonerů: asijské kazety jsou zdraví nebezpečné, renovované v pořádku!

Německý zkušební ústav LGA provedl testování nově vyrobených kompatibilních tonerových kazet a testování evropských renovovaných tonerových kazet. Testováno bylo 8 kusů různých kompatibilních tonerových kazet, bylo zjištěno překročení limitu nebezpečné látky až o neuvěřitelných 8500 % a celkové překročení limitů v 19 různých případech! U renovovaných tonerových kazet nebylo zjištěno žádné překročení limitů nebezpečných látek.

Nový rekord v obsahu zakázaného zpomalovače hoření v čínských kazetách!
Další nezávislé testy prokázaly obrovské koncentrace zakázaných látek v kompatibilních tonerových kazetách
Testování kompatibilních kazet odhalilo používání zakázané látky
Většina ze stovek analyzovaných kusů čínských tonerů obsahovala vysoké úrovně toxického zpomalovače hoření decaBDE
Skandál kolem DecaBDE: Evropská unie zpřísňuje pravidla

Do testu bylo zařazeno 8 kusů nově vyrobených tonerových kazet pro tiskárny HP a Samsung a 2 kusy renovovaných tonerových kazet pro tiskárny HP. Všechny zjištěné hodnoty byly porovnávány s prahovými hodnotami pro testování LGA.

Překročení prahových hodnost bylo zjištěno u 100 % kompatibilních tonerových kazet. Žádná z testovaných renovovaných kazet limit nepřekročila.

Jedna testovaná kompatibilní tonerová kazeta obsahovala 86 mg / kg BIS(2-methoxyethyl) etheru, což je více než 8500 % nad limitní hodnotou LGA, která je 1,0 mg / kg. Podle klasifikace ECHA může tato látka poškodit plodnost a poškodit nenarozené dítě.

Renovované tonerové kazety tuto látku neobsahovaly.

Čtyři kompatibilní tonerové kazety měly hladiny kobaltu v rozmezí od 37 do 44 mg / kg, které podle harmonizované klasifikace a označování Evropské agentury pro chemické látky (CLP00) schválené Evropskou unií ECHA mohou způsobit dlouhodobé škodlivé účinky na vodní život, mohou způsobit alergická kožní reakce a při vdechování může způsobit alergické nebo astmatické příznaky nebo dýchací potíže. Hladina kobaltu byla překročena od + 48 % do +76 %.

Renovované tonerové kazety měly hladinu kobaltu pod limitem a to o -28 % a -20 %.

TIP: Jak správně naložit s tiskovými kazetami vám poradí aplikace www.KAMsNIM.cz

Benzen byl u kompatibilních tonerových kazet detekován na hladině až 2,2 mg / kg, tedy 529 % nad prahem LGA, který je 0,35 mg / kg. Klasifikace agentury ECHA uvádí, že benzen může být při vniknutí do dýchacích cest fatální, může způsobit genetické vady, může způsobit rakovinu, způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici, páry způsobují vážné podráždění očí a podráždění kůže.

Renovované tonerové kazety měly hladinu benzenu pod limitem a to o -43 % a -14 %.

Naftalen byl přítomen v sedmi z osmi kusů kompatibilních tonerových kazet v hladině 3,8 mg / kg až 7,5 mg / kg, tedy mezi 280 % a 650 % nad prahem testu LGA, který je 1,0 mg / kg. Podle klasifikace agentury ECHA je tato látka pro vodní organismy velmi toxická a má dlouhodobé účinky, je škodlivá při požití a existuje podezření, že způsobuje rakovinu.

Renovované tonerové kazety naftalen neobsahovaly.

KOMPLETNÍ VÝSLEDEK TESTU. TABULKA ZDE KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF - LGA-test-2020.

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

Už vím, kam s ním!
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí