zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Drsná pravda o měkkých plastech: na srbském trhu obsahuje téměř třetina testovaných výrobků z měkkého plastu toxické látky

28.12.2020
Odpady
Šlendryján
Zdraví
Drsná pravda o měkkých plastech: na srbském trhu obsahuje téměř třetina testovaných výrobků z měkkého plastu toxické látky

Ftaláty, které jsou legislativou EU v koncentracích vyšších než 0,1 % [1] zakázány, byly nalezeny v téměř třetině testovaných produktů ze srbského trhu (10 z 36 produktů). Tato alarmující zjištění byla odhalena v rámci společného projektu zaměřeného na regulaci ftalátů v Srbsku. Projekt je realizován srbskou nevládní organizací ALHem a českou nevládní organizací Arnika.

Ftaláty, většinou používané jako změkčovadla plastů navzdory jejich toxickým účinkům na lidské zdraví, byly nalezeny v různých plastových výrobcích, jako např. školní taška, dívčí kabelka, pláštěnka, dětské pantofle, dámská kosmetická taštička z PVC, plachta z PVC, imitace kůže, PVC tapety a podložky do auta. Tyto výrobky byly zakoupeny ve známých obchodech a byly vyrobeny převážně v EU a také domácími výrobci s registrovanými ochrannými známkami. U některých produktů byly koncentrace ftalátů až 18 % z celkové hmotnosti produktu.

,,Je alarmující, že se ftaláty nacházejí v produktech používaných většinou dětmi a mladými lidmi. Kromě toho byly čtyři analyzované ftaláty objeveny v surových materiálech, jako je PVC tkanina a PVC napodobenina kůže, a to v poměrně vysokých koncentracích. Použití těchto materiálů ve výrobcích znamená významné zatížení spotřebitelů, zejména dětí, a má negativní vliv na jejich zdraví," vysvětluje Valentina Mart, hlavní autorka výzkumu z organizace ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije.

Hlavním cílem projektu je urychlit v Srbsku legislativní proces vedoucí k omezení ftalátů a všech ostatních zakázaných látek podle nařízení REACH, jako je tomu již v zemích EU, což by vedlo k lepší ochraně srbských spotřebitelů. ,,Na vyžádání jsou jak výrobci, tak maloobchodníci povinni poskytnout informace o tom, zda jejich výrobky obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy (substances of very high concern, SVHC), kam patří také ftaláty [2]. Právo na informace je zakotveno v nařízení REACH i v srbském zákoně o chemických látkách. Odhalení toxických ftalátů ve spotřebním zboží a následný tlak spotřebitelů na získávání informací o přítomnosti SVHC v produktech v konečném důsledku motivují společnosti k nahrazení toxických látek bezpečnějšími alternativami," zdůrazňuje Karolína Brabcová, expertka společnosti Arnika na toxické látky.

Kromě samotné analýzy ftalátů ve spotřebních výrobcích projekt zkoumal i plnění povinnosti společností informovat spotřebitele o přítomnosti látek vzbuzujících mimořádné obavy. ,,Výrobcům a maloobchodníkům jsme žádosti odeslali, ale žádné informace o výskytu ftalátů jsme neobdrželi, přestože 10 vzorků obsahovalo ftaláty v koncentracích nad 0,1 %. S ohledem na nebezpečné vlastnosti těchto látek by povinnost komunikovat o SVHC v rámci dodavatelského řetězce měla být prioritou příslušných orgánů. Legislativa v Srbsku týkající se chemických látek, zejména omezení a nakládání s látkami SVHC, by měla být plně harmonizována s legislativou EU," varuje Mart.

Podobná je však situace i v České republice. Arnika provádí podobné analýzy zboží z PVC pravidelně. Naposledy loni našla ftaláty ve vánočních stromcích z PVC a ve vánočních řetězech s elektrickými světélky. Od července letošního roku jsou ale čeští spotřebitelé chránění přísnější evropskou legislativou, která zakazuje výrobky obsahující nejběžnější ftaláty uvádět na trh.

Abychom se vyvarovali riziku nákupu produktů obsahujících nebezpečné látky, odborníci doporučují vyhýbat se výrobkům z PVC. Materiál z PVC může obsahovat změkčovadla včetně ftalátů. K odesílání žádostí maloobchodníkům či výrobcům o informace, jestli dané produkty obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy, lze využívat aplikaci Scan4Chem, která je dostupná i v českém jazyce.

Poznámky:

[1] Od července 2020 jsou v EU omezeny čtyři ftaláty: bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), dibutyl ftalát (DBP), benzyl butyl ftalát (BBP) a diisobutyl ftalát (DIBP) v koncentraci nad 0,1 % ve spotřebním zboží. Toto omezení však dosud nebylo zahrnuto do srbské legislativy a výrobky obsahující tyto čtyři ftaláty lze legálně uvádět na srbský trh.

[2] Žádosti byly odeslány prostřednictvím spotřebitelské aplikace Scan4Chem. Více informací o aplikaci, SVHC a povinnostech společností: https://www.askreach.eu/app/, https://www.askreach.eu/svhc/, https://www.askreach.eu/your-obligations/

[3] Celá studie MĚKKÉ plasty, DRSNÁ pravda: Ftaláty v produktech na srbském trhu (v angličtině) ke stažení zde: https://english.arnika.org/publications/soft-plastic-harsh-truth-phthalates-in-articles-on-the-serbian-market

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí