zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských p

04.01.2021
Zemědělství
Legislativa
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských p
Titul předpisu:Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 567/2020 Sb. Částka: 233/2020 Sb.
Na straně (od-do): 6600-6602 Rozeslána dne: 23. prosince 2020
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 14. prosince 2020 Datum účinnosti od: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)Vydáno na základě: 252/1997 Sb.Předpis mění: 48/2017 Sb.
567

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení
pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb., nařízení vlády č. 292/2018 Sb. a nařízení vlády č. 31/2020 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 1 pořadovém čísle požadavku 3 ve sloupci Znění požadavku se slova "170 kg N/ha/rok" nahrazují slovy "170 kg N/ha/hospodářský rok, který se uzavře v kalendářním roce podání jednotné žádosti,".

2. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 1 pořadovém čísle požadavku 5 ve sloupci Znění požadavku se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".

3. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 4 pořadovém čísle požadavku 9 sloupec Znění požadavku zní: "Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek, odpadů nebo zakázaných látek tak, aby se předcházelo kontaminaci krmiv, a eliminuje zacházení s medikovaným krmivem riziko jeho zkrmení necílovými zvířaty nebo křížové kontaminace jiných krmiv?".

4. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 10 pořadovém čísle požadavku 2 ve sloupci Znění požadavku se slova "k ochraně plodiny proti škodlivému organismu v souladu s údaji o" nahrazují slovy "v souladu s účelem jeho povoleného".

5. V příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 10 pořadovém čísle požadavku 5 ve sloupci Vymezení požadavku v právním předpise ČR se text "odst. 8" nahrazuje textem "odst. 7" a slova "§ 3 až 5" se nahrazují slovy "§ 3 až 5a".

6. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 4 pořadové číslo požadavku 9 zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

7. V příloze č. 3 pořadovém čísle aktu 10 pořadové číslo požadavku 2 zní:

(Tabulka není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Předseda vlády:
v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí