zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře

05.01.2021
Legislativa
Les
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře
Citace: 592/2020 Sb. Částka: 241/2020 Sb.
Na straně (od-do): 6734 Rozeslána dne: 31. prosince 2020
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 22. prosince 2020 Datum účinnosti od: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 449/2001 Sb.Předpis mění: 245/2002 Sb.592

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře
a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 k provedení § 42 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2013 Sb., vyhlášky č. 343/2015 Sb. a vyhlášky č. 323/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. o) se číslo "16" nahrazuje číslem "1".

2. V § 1 písm. r) se slova "a bažant královský - kohout slepice pouze v části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona] od 1. ledna do 31. prosince" nahrazují slovy "s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit bažanta královského - kohouta i slepici od 1. ledna do 31. prosince".

3. V § 1 písm. s) se slova "31. prosince, s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona]" nahrazují slovy "31. ledna s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona)", slova "16. října do 31. ledna" se nahrazují slovy "1. ledna do 31. prosince" a číslo "5" se nahrazuje slovy "4 a 5".

4. V § 1 se na konci textu písmene z) doplňují slova "s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit krocana a krůtu od 1. ledna do 31. prosince".

5. V § 1 se na konci textu písmene bb) doplňují slova "s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit perličku od 1. ledna do 31. prosince".

6. V § 1 se na konci písmene ff) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno gg), které zní:

"gg)
orebice rudá od 1. září do konce února s výjimkou části honitby, která je bažantnicí [§ 2 písm. k) zákona], nebo honitbou, která byla samostatnou bažantnicí (§ 69 zákona), v níž lze lovit orebici rudou od 1. ledna do 31. prosince, a s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 4.".

7. V § 2 odst. 4 se slova "bažanta obecného od 1. září do 31. prosince" nahrazují slovy "bažanta obecného od 1. září do 31. ledna", za slova "lovit bažanta obecného" se vkládají slova "a orebici rudou" a slova "loveckého dravce od 1. září do 31. prosince" se nahrazují slovy "loveckého dravce od 1. ledna do 31. prosince".

8. V § 2 odst. 5 se slova "od 1. února do 31. března" nahrazují slovy "od 1. ledna do 31. prosince".

9. V § 2a se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e)
sika Dybowského - jelen od 1. července do 31. ledna a laň od 1. srpna do 31. ledna s výjimkou uvedenou v § 2 odst. 1, zvěř do dvou let věku od 1. ledna do 31. prosince,".

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

10. V § 3 odst. 1 se za slova "lov bažanta obecného" vkládají slova ", bažanta královského, orebici rudou, krocana divokého a perličky kropenaté".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí