zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod

15.02.2021
Voda
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
Citace: 44/2021 Sb. Částka: 20/2021 Sb.
Na straně (od-do): 474-517 Rozeslána dne: 9. února 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství;Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 1. února 2021 Datum účinnosti od: 1. března 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 254/2001 Sb.Předpis mění: 49/2011 Sb.
44

VYHLÁŠKA

ze dne 1. února 2021,

kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod


Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod, se mění takto:

1. V § 2 písm. c) se za slova "nádrž na" vkládá slovo "vodním", slovo "a" za slovem "rybník" se nahrazuje čárkou a za slova "umělé jezero" se vkládají slova "a zatopený prostor po těžbě".

2. V § 3 odst. 1 se za slova "vodních toků2)" vkládají slova "nebo nad jiným soustředěním povrchové vody v určitém prostředí".

3. V § 3 odst. 2 se za slova "v příloze" vkládá text "č. 1".

4. V § 4 odst. 2 se za slova "v příloze" vkládá text "č. 1".

5. Za § 4 se vkládá nový § 5, který zní:

"§ 5

Seznam útvarů povrchových vod včetně umělých a silně ovlivněných útvarů povrchových vod je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.".

6. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 k vyhlášce č. 49/2011 Sb. a zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 49/2011 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

7. Za přílohu č. 1 se doplňuje příloha č. 2, která zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 49/2011 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.


Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí