zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Trutnov má novou strategii odpadového hospodářství

16.03.2021
Odpady
Trutnov má novou strategii odpadového hospodářství

Trutnovští zastupitelé na svém posledním jednání schválili novou strategii nakládání s odpady. Radnice tak reaguje na nový zákon o odpadech, který během následujících 10 let výrazně omezí možnost svážení komunálního odpadu na skládky.

V souvislosti se změnou legislativy v oblasti odpadového hospodářství, kdy dne 01.01.2021 vzešel v platnost zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, je třeba upravit stávající systém nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města Trutnova. ,,Nový zákon zavedl postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze současných 500 Kč za tunu uloženého komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, v roce 2023 na 1000 Kč, v roce 2025 na 1500 Kč až na 1850 Kč v roce 2029. Za zvyšováním poplatku stojí snaha o odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze skládek a nastartování recyklačního průmyslu," vysvětluje Vendula Kasperová, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

K podpoře třídění v obcích zavedl zákon tzv. třídicí slevu, tedy snížení poplatku za ukládání odpadu na skládce, která je vztažena k množství odpadů uložených na skládku za rok a za obyvatele. Tento limit se však každý rok snižuje - v roce 2021 je to 200 kg/obyvatel/rok, každý následující rok je limit na obyvatele za rok o 10 kg nižší. V roce 2029 bude možné za snížený poplatek uložit pouze 120 kg za jednoho obyvatele/rok. Nastavený systém bude mít jednoznačně ekonomický dopad na obce, potažmo na jejich občany. ,,Momentálně naši občané platí 540 Kč za svoz komunálního odpadu za rok. Pokud na nový zákon nezareagujeme včas, nezačneme dostatečně třídit, mohl by se tento poplatek několikanásobně zvýšit, a to si nepřejeme," apeluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Nová strategie nakládání s odpady schválená Zastupitelstvem města Trutnova se opírá o několik základních bodů:

 • Rozšíření systému o sběr použitých olejů a tuků (realizace v roce 2021)
  • Tuto povinnost vyplývající ze zákona odpadech prozatím město plní prostřednictvím kontejneru umístěného ve sběrném dvoře. Rozmístěním cca 20 sběrných nádob rovnoměrně po území města dojde k dalšímu rozšíření služby občanům i k navýšení podílu vyseparovaného odpadu. Zároveň dojde k eliminaci odpadů, které způsobují problémy v městské kanalizaci.
 • Rozšíření systému o sběr bioodpadu v zahrádkářských osadách (realizace v roce 2021)
  • Velkokapacitní kontejnery budou umístěny na dohodnutém místě 1x za dva týdny u zahrádkářských kolonií.
  • Dojde k rozšíření služby pro značnou část obyvatel města i k navýšení podílu vyseparovaného bioodpadu vůči zbytkovému komunálnímu.
 • Postupné snížení frekvence svozu velkokapacitních kontejnerů umístěných v místních částech Lhota, Voletiny, Starý Rokytník, Libeč, Bohuslavice (realizace v roce 2021)
  • Po projednání se zástupci jednotlivých městských částí v komisi pro integrované obce dojde k postupnému snížení frekvence svozu velkokapacitních kontejnerů, a tím pádem ke snížení množství odpadů vyvážených na skládku.
  • Kontejnery by například mohly být na obvyklá místa přistaveny 1x za dva týdny od pátku do pondělního rána.
 • Zavedení systému Door to door (realizace v roce 2022)
  • Město zajistí barevné odpadové nádoby o obsahu 120 l nebo 240 l na papír a plast a nádoby zapůjčí občanům (tento systém funguje již dva roky s hnědými popelnicemi na bioodpad). V první fázi budou do systému zapojeny rodinné domy, později i menší bytové domy.
  • Bude zaveden nový harmonogram svozu odpadu. Směsný komunální odpad bude svážen 1x za dva týdny a ve stejné frekvenci budou sváženy i další komodity, tedy plasty, papír a bioodpad.
  • V lokalitě Vnitřní město, kde je doposud možnost třídit odpad značně omezená (kontejnery nejsou v dostupné vzdálenosti - není je kam umístit), bude možné ukládat vytříděný odpad do k tomu určených barevně rozlišených pytlů. Svoz bude probíhat obdobně jako v případě barevných popelnic.
  • Množství barevných kontejnerů 1100l a 1500 l určených ke sběru plastů a papíru rozmístěných v zástavbě rodinných domů bude možné snížit. Dojde tak k eliminaci nevzhledných míst ve městě, kterými některá kontejnerová stání rozhodně jsou, protože jsou mnohdy obestavěná odpadem, který se do kontejnerů nevejde ať už z důvodu jejich naplněnosti nebo proto, že odpad je objemný, případně že do těchto kontejnerů vůbec nepatří.
  • Snížením frekvence svozu směsného komunálního odpadu dojde ke snížení množství odpadů vyvážených na skládku. Občané budou motivováni důsledněji třídit nejen snížením frekvence svozu černých popelnic, ale zejména snadnou dostupností popelnic na tříděný odpad, které budou mít přímo u svého objektu. Významným faktem bude i navýšení podílu vyseparovaného odpadu vůči zbytkovému komunálnímu.

,,Není to však konečná podoba strategie odpadového hospodářství. V tomto ohledu musíme být pružní a umět reagovat na vývoj situace. Proto do strategie postupem času zapracujeme i další nápady, které pomohou a usnadní našim občanům třídit odpad," dodává trutnovský starosta.

Už vím, kam s ním!
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí