zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výzkumný ústav vodohospodářský monitoruje každý týden kvalitu vody v Bečvě, hodnoty jsou v limitu

23.03.2021
Voda
Havárie
Výzkumný ústav vodohospodářský monitoruje každý týden kvalitu vody v Bečvě, hodnoty jsou v limitu

Už šest týdnů monitorují (nad rámec standardních měsíčních monitoringů realizovaných správcem toku - státním podnikem Povodí Moravy), pracovníci Výzkumného ústavu vodohospodářského kvalitu vody v Bečvě. Týdenní monitoring kvality vody se rozběhl preventivně v návaznosti na opakované znečištění řeky Bečvy v závěru loňského roku, a předchází dlouhodobému kontinuálního monitoringu, který výzkumný ústav zahájí do června letošního roku Na třech místech v korytě řeky mezi jezem Juřinka I a ocelovou lávkou k lokalitě Za Vodou ústav odebírá jeden až dva týdně vzorky. Ty pak analyzuje ve své laboratoři. Výsledky jsou veřejně dostupné.

V návaznosti na kyanidovou havárii na řece Bečvě i následující incidenty nadlimitních úniků niklu a dusitanů zahájil po dohodě s MŽP v letošním roce Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v. v. i. (VÚV) týdenní monitoring kvality vody v řece Bečvě. Konkrétně v úseku mezi jezem Juřinka I a ocelovou lávkou k lokalitě Za Vodou, kde se nacházejí výustě odpadních vod několika velkých průmyslových areálů. Odběry vzorků probíhají na naplánovaných, ale předem neoznámených místech a v předem neoznámených časech. Ty jsou následně vyhodnocovány laboratořemi VÚV a státního podniku Povodí Odry. Výsledky jsou veřejnosti dostupné na stránkách https://becva.vuv.cz. Monitoruje se devět ukazatelů kvality vody.
,,Cílem tohoto monitoringu je shromáždit údaje pro následnou instalaci přístrojů na kontinuální měření kvality vody a zároveň mít pod preventivním dohledem podniky, které do toku vypouštějí odpadní vody," komentuje testování kvality vody ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáš Urban a upozorňuje, že: "za dobu šesti týdnů, kdy monitoring funguje, nebylo zatím odhaleno překročení limitů znečišťujících látek v řece."
V návaznosti na probíhající týdenní monitoring spustí VÚV po dohodě s MŽP a ve spolupráci se státním podnikem Povodí Moravy (ze zákona správce toku) kontinuální monitoring kvality vody v Bečvě. Ten bude probíhat v ročním pilotním výzkumném režimu, který by měl položit základy pro nepřetržitý havarijní monitoring jakosti vody na řece Bečvě pod Valašským Meziříčím v lokalitě Lhotka nad Bečvou. Záměr je projektován na pozemcích ve vlastnictví obce Lešná a Povodí Moravy, s.p., a to v místě dohodnutém za účasti zástupců obou subjektů zejména s ohledem na umístění výustí hlavních znečišťovatelů, charakter území, provozní přístup k monitoringu a technickou infrastrukturu v okolí (distribuční síť el. energie). Zkušenosti získané z pilotního projektu mohou být podkladem i pro budování budoucí sítě toximetrů měřících kvalitu vody v našich hlavních tocích.
Monitorovací stanice bude využívat mj. přístroj Daph Tox II. V něm se pro vyhodnocování jakosti vod využívá biologická metoda měření založená na sledování změn chování živých organismů, kterými jsou perloočky. Pohyb organismů v měřící cele kontinuálně snímá kamera. Změny chování jsou průběžně vyhodnocovány integrovaným počítačem. V návaznosti na chování perlooček lze potom spustit automatické vzorkování a oznámení příslušným složkám integrovaného záchranného systému a kompetentním úřadům.

Přístroje, včetně vlastní stanice v ceně 3 miliony korun, jsou majetkem výzkumného ústavu. Provoz stanice, který se odhaduje na 250 tisíc korun ročně, bude během pilotního projektu taktéž hrazen z rozpočtu VÚV.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí