zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bratislava spouští digitalizaci odpadových nádob a efektivnejší svoz odpadu

25.05.2021
Technologie
Odpady
Recyklace
Urbánní ekologie
Bratislava spouští digitalizaci odpadových nádob a efektivnejší svoz odpadu

Město Bratislava s městskou společností OLO ve spolupráci s bratislavskou technologickou společností Sensoneo spouštějí projekt zaměřený na digitalizaci a zefektivnění svozu odpadu. Projekt se realizuje s podporou grantu Evropské rady pro inovace, který společnost Sensoneo získala v létě 2020 pro plošné nasazení svého řešení pro demonstraci jeho environmentálních a ekonomických benefitů. Realizace bude probíhat v několika etapách do dubna 2022. Město od projektu očekává úspory v najetých kilometrech i vyprodukovaných emisích, jakož i možnost včas zasáhnout v případě přeplněných nádob: ,,Pro obyvatelky a obyvatele Bratislavy to znamená čistější veřejná prostranství a zefektivnění svozové služby," Katarína Rajčanová, mluvčí města.

Projekt zahrnuje

? Digitalizaci a pasportizaci 85 tisíc odpadových nádob technologií RFID

? Nasazení 1753 senzorů na monitorování polozapuštěných kontejnerů a kontejnerů na sklo

? Nasazení nástroje WatchDog na všech 92 svozových vozidel pro automatickou identifikaci nádob a pytlů oprávněných ke sběru, evidenci výsypu jednotlivých nádob a transparentní záznam realizovaných tras

? Svoz monitorovaného odpadu podle reálné potřeby optimalizovanými trasami využitím navigační aplikace Sensoneo pro specifické potřeby svozových vozidel

? Otestování přínosů dynamického svozu pro úspory v najetých kilometrech a vyprodukovaných emisích

? Otestování nástroje na vyhodnocení kvality třídění a nástroje pro automatické zaznamenávání zaplnění nádob v čase výsypu

INOVATIVNOST PROJEKTU

Nasazování smart technologií při správě a svozu odpadu je v globálním měřítku zatím pouze na vzestupu - i světové metropole jsou ve využívání těchto technologií v počátcích. Bratislava by tak byla prvním městem s referencí takového rozsahu, která navíc pokrývá hned několik oblastí najednou - digitalizaci infrastruktury, automatickou evidenci výsypů i monitorování pro účely dynamického svozu.

,,Spolupráce se slovenským hlavním městem je logickým a přirozeným vyústěním s ohledem na zaměření našich technologií a příležitost, kterou jsme díky grantu získali. Děkujeme městu Bratislava a společnosti OLO za důvěru a aktivní zájem o inovace v oblasti správy a svozu odpadu. Věříme, že se nám společně podaří posunout management odpadů na vyšší úroveň, zefektivnit jeho proces a v konečném důsledku pozitivně zviditelnit město," Tomáš Vincze, manažer EIC projektu ve společnosti Sensoneo.

FÁZE PROJEKTU

První z plánovaných aktivit je digitalizace a pasportizace odpadových nádob, která se spustí v květnu. O jednotlivých etapách pasportizace bude OLO průběžně informovat dotyčné městské části a jejich obyvatele, přičemž jako první se budou pasportizovat nádoby ve skladových prostorech. OLO pro tento účel využije Sensoneo Pasportizační aplikaci, která reflektuje specifické potřeby pracovníků OLO - jako například zaznamenávání dostupnosti, tedy potřebu odemykání či vzájemnou vzdálenost.


Elektronická evidence odpadů a odpadových nádob je v souladu s dokumentem Strategie nakládání s komunálními odpady ve městě Bratislava s cílem přechodu na oběhové hospodářství pro roky 2021 - 2026: "Cílem města je mít exaktní data o mnozství odpadů, které obyvatelé vyprodukují. Tato data se nasledně promítnou do statistik na urovni obyvatelů/poplatniků. Kazda sběrna nadoba nebo pytel ve městě budou oznaceny (QR kodem, RFID štítkem) a pomocí sběrové techniky bude zaznamenán jejich vysyp," hovoří Ivana Maleš, spoluautorka tohoto městského dokumentu.

Souběžně s pasportizací bude probíhat instalace senzorů do všech sběrných nádob na sklo a polozapuštěných kontejnerů pod správou společnosti OLO - což představuje celkem 1753 senzorů. Právě tento typ sběrných nádob a tato komodita představuje nejvyšší potenciál pro úspory ve svozu - jak v palivu a kilometrech, tak i v čase a emisích. Kromě sledování průběžného zaplnění a přesné evidence produkce odpadu v těchto kontejnerech, budou údaje ze senzorů použité na optimalizaci svozu prostřednictvím automaticky vytvořených tras, které budou zohledňovat co nejkratší trasu a maximální vytížení kapacity vozidla při návratu do depa.


Další součástí projektu bude instalace sledovacího zařízení WatchDog na všechna svozová vozidla, tedy celkem 92 aut. Toto zařízení automaticky zaznamenává všechny úkony realizované v průběhu svozu odpadu, identifikuje nádoby či pytle oprávněné ke svozu a automaticky eviduje jejich výsyp. Upozorňuje také na podvody, přemístění nádob a detailně zaznamenává všechny skutečně absolvované trasy.

EIC AKCELERÁTOR

EIC Akcelerátor je finanční schéma Evropské rady pro inovace (EIC) v evropském programu Horizont 2020, jehož cílem je podpořit vývoj špičkových evropských technologických inovací. Výzva, ve které společnost Sensoneo uspěla v konkurenci více než 2000 společností z 38 evropských zemí, byla zvláště orientována na projekty podporující cíle Zelené dohody pro Evropu - inovace, které podporují společenský přechod k udržitelnosti a zároveň podporují konkurenceschopnost a vedoucí postavení EU v oblasti čistých technologií. Společnost díky ní získala možnost plošně nasadit své řešení ve dvou evropských hlavních městech a finalizovat své technologické prototypy. Po české metropoli je Bratislava druhým městem, se kterým společnost ohlásila v této souvislosti partnerství.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí