zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obce a odpady

10.11.1999
Odpady
Obce a odpady
Metodická pomůcka z oblasti odpadového hospodářství.
Tuto užitečnou metodickou pomůcku z oblasti odpadového hospodářství, vhodnou zejména pro obce a města (ale nejen pro ně) naleznete v Elektronické knihovně MŽP v sekci Publikace. Pro orientaci uvádíme obsah: 1. Výkon státní správy okresních úřadů (§ 26 a jiná ustanovení zákona o odpadech) 1.1. Souhlas k upuštění od třídění nebo od odděleného shromažďování druhů odpadů 1.2. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 1.3. Souhlas k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů a zařízení k úpravě a využívání nebezpečných odpadů 1.4. Souhlas s dispozicí s vázaným účtem provozovatele skládky 1.5. Kontrola, jak jsou právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání dodržovány právní předpisy a rozhodnutí správních orgánů 1.6. Ukládání opatření a stanovení lhůt k odstranění protiprávního stavu 1.7. Ukládání povinnosti zneškodnit odpad v mimořádných případech provozovateli zařízení ke zneškodňování 1.8. Ukládání pokut právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání za porušení stanovených povinností 1.9. Zákaz činnosti původce 1.10. Zákaz provozu zařízení ke zneškodňování odpadů a k úpravě nebezpečných odpadů 1.11. Stanovení termínu a podmínek péče o skládku po jejím uzavření 1.12. Návrh na udělení autorizace k nakládání s nebezpečnými odpady 1.13. Pozastavení platnosti oprávnění k autorizované činnosti 1.14. Pozastavení nebo odebrání platnosti osvědčení o odpadu, vydaného pověřenou osobou 1.15. Rozhodování v případě sporu o placení poplatku za skládkování a jeho výši 1.16. Zpřístupňování informací o produkci odpadů 1.17. Vydávání vyjádření ke zřízení zařízení ke zneškodňování odpadů 1.18. Vydávání vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady 1.19. Vydávání vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady 1.20. Vydávání vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potřeby živnostenského úřadu 2. Výkon státní správy a samosprávy obcí 2.1. Vydávání souhlasu k podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území obce 2.2. Ukládání pokut fyzickým osobám za neplnění povinností, vyplývajících z obecně závazné vyhlášky 2.3. Ukládání pokut právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání, neplní-li povinnosti stanovené vyhláškou obce 2.4. Stanovení podmínek a lhůt pro zjednání nápravy právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání 2.5. Kontrola plnění právních předpisů 2.6. Určení výše úhrady za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu 2.7. Vyžadování prokázání, jak fyzické osoby s komunálním odpadem naložily 2.8. Oznámení obce o nároku na slevu z poplatků za uložení odpadu na skládku 2.9. Vyhlášení obchodní veřejné soutěže 3. Seznam použité literatury 4. Seznam vzorů Tiráž Radek Janoušek
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí