zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Šenovská firma Varroc Lighting Systems nedodržela emisní limit hmotnostní koncentrace těkavých organických látek

28.05.2021
Ovzduší
Šlendryján
Šenovská firma Varroc Lighting Systems nedodržela emisní limit hmotnostní koncentrace těkavých organických látek

Česká pobočka globálního dodavatele systémů vnějšího osvětlení vozidel - společnost Varroc Lighting Systems, s.r.o., která sídlí v Šenově na Novojičínsku, nedodržela emisní limit hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (dále ,,TOC") v přípustné míře - tedy ve výši 50 mg/m3. Za to jí udělila Česká inspekce životního prostředí pokutu ve výši 150 tisíc korun.

Tato společnost při procesu povrchových úprav používá nátěrové hmoty s organickými rozpouštědly. Autorizovaným měřením emisí v odpadním plynu vypouštěném do ovzduší byla zjištěna hodnota hmotnostní koncentrace TOC ve výši více než 190 mg/m3, což je takřka čtyřnásobné překročení zákonem stanoveného limitu. ,,Provozovatel stacionárního zdroje je podle zákona povinen dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře," uvádí ředitel oblastního inspektorátu v Ostravě Ing. Karel Kozubek a dodává: ,,Nedodržení emisního limitu pro vypouštění znečišťující látky do ovzduší lze hodnotit jako přestupek s přímým možným následkem na zhoršení kvality ovzduší, neboť tím, že obviněný značně překročil emisní limit hmotnostní koncentrace TOC, nevyloučil negativní dopad provozu stacionárních zdrojů na životní prostředí a zdraví lidí, což míru závažnosti přestupku významně zvyšuje."

Na druhou stranu inspekce ve prospěch obviněného zohlednila skutečnost, že předchozím měřením emisí byl splněn emisní limit měrné výrobní emise TOC stanovený ve výši 30 g/m2. Navíc si zástupci firmy sami uvědomili své protiprávní jednání a ještě před provedením kontroly na místě oznámili přestupek na ČIŽP a navrhli opatření ke sjednání nápravy a k vyloučení opakování protiprávního stavu.


Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí