zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Družstvo v Němčicích nad Hanou vypustilo tři cisternové vozy se závadnou látkou

11.06.2021
Havárie
Šlendryján
Družstvo v Němčicích nad Hanou vypustilo tři cisternové vozy se závadnou látkou

Potůček Žlebůvka je uveden v seznamu toků, které jsou vhodné pro život a reprodukci ryb. Přesto pracovník družstva ZOD Němčice nad Hanou vypustil 29. června roku 2020 ve vzdálenosti asi 215 m od tohoto toku tři cisterny závadné látky charakteru naředěných silážních štáv, a to asi 36 tisíc litrů. Ovlivnění toku bylo prokázáno do vzdálenosti nejméně jednoho kilometru od místa infiltrace. V místě musely zasahovat všechny složky Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Po prošetření celé záležitosti dostalo družstvo od České inspekce životního prostředí pokutu ve správním řízení 200 tisíc korun, která nabyla 13. května tohoto roku právní moci.

Dispečer Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (HZS) nahlásil 29. června 2020 ve večerních hodinách na havarijní telefon ČIŽP událost, při které došlo podle prvotního hlášení k úniku závadné látky (charakteru močůvka) do toku Žlebůvka. V toku byly v tu dobu vlivem intenzivních dešťů zvýšené průtoky a možné koncentrace škodlivin byly podle informací naředěné. Potůček vykazoval výrazný zápach.

Při následném šetření bylo zjištěno, že se nejedná o fekálie, ale o závadnou látku charakteru naředěných silážních vod, které byly vypuštěny do řádky kukuřičného pole, kde došlo k jejich koncentraci a následnému soustředěnému odtoku po spádnici směrem k toku Žlebůvka. Závadná látka byla naakumulována pod svahem a pronikla do Žlebůvky. Pocházela ze silážní jámy a z její čerpací šachty. Podle sdělení obviněného při kontrole se jednalo zejména o dešťové vody se zbytky silážních vod, které zaplnily silážní jámu. V silážní jámě byla před odvezením skladována vojtěška. Zástupci družstva uvedli, že důvodem vyčerpání těchto závadných látek a jejich vypuštění na pole byla nutnost vyčištění silážní jámy, aby mohla být v následujících dnech do silážního žlabu navážena vojtěška. Údajně se mělo jednat o mimořádnou situaci, ke které družstvo přistoupilo z důvodu nadprůměrných srážek.

,,Obviněný nerespektoval obecně závazné předpisy, v tomto případě ustanovení vodního zákona týkajícího se nakládání se závadnými látkami. Nepřijal odpovídající organizační, technická, personální či jiná opatření k tomu, aby nedošlo ke spáchání protiprávního jednání. Sám navíc vypustil závadné látky na terén mimo jeho vlastní areál, které se následně smísily s dešťovými vodami a odtekly v řádku kukuřičného pole po spádnici do toku Žlebůvka," uvedl Ing. David Petr, zástupce ředitele OI Olomouc s tím, že za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.

Družstvo obhospodařuje pozemky, na které vypustilo závadnou látku, a muselo tak znát místní podmínky. ,,Obviněný věděl, že je na poli zasazená kukuřice, která patří mezi erozně nebezpečné širokořádkové plodiny, stejně jako musel vědět, že v daném místě jsou řádky vedeny po spádnici a při vypuštění závadné látky je zde vysoké riziko soustředěného odtoku závadné látky se zvýšenou erozí z pole až do povrchového toku Žlebůvka," upřesňuje Ing. David Petr. Právě způsob spáchání přestupku je v tomto případě zásadní, protože popsaná závadná látka se sice v rámci zemědělské činnosti aplikuje na pole v rámci hnojení, ale v tomto případě nedocházelo ke standardnímu plošnému hnojení podle zásad správné zemědělské praxe, nýbrž k vypouštění závadné látky soustředěně do jednoho místa s odtokem po spádnici v řádku kukuřičného pole s následnou zvýšenou erozí jemných částic a živin z pole až do toku Žlebůvka.

,,Družstvo svým přestupkem způsobilo významnou havárii a je nutno konstatovat, že havárie nebyla způsobena nějakou poruchou či závadou technického charakteru, ale jednalo se o zcela vědomý skutek, kdy obviněný sám vypouštěl závadnou látku mimo svůj areál i přesto, že si musel být nebo měl být vědom všech rizik a možných následků," zdůvodňuje tak Ing David Petr výši pokuty. Zároveň však dodává, že nebyl zjištěn úhyn ryb či jiných vodních živočichů. Obviněný následně při kontrole s inspekcí spolupracoval, přijal svoji zodpovědnost a proti pokutě se neodvolal.

ZOD Němčice2

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí