zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Připravované změny požadavků na informace podle nařízení REACH

14.07.2021
Chemické látky
Připravované změny požadavků na informace podle nařízení REACH

Evropská komise revidovala některé požadavky na informace týkající se registrace chemických látek podle nařízení REACH. Změny začnou platit počátkem roku 2022 a společnosti by se již měly připravovat. Další doporučení ECHA zveřejní koncem roku 2021.

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2021/979 ze dne 17. června 2021, kterým se mění přílohy VII až XI nařízení (ES) č. č. 1907/2006 (nařízení REACH).

Aktualizace příloh nařízení REACH objasňuje některé požadavky na informace, které musí společnosti předkládat ve svých registračních dokumentacích, a zvyšuje transparentnost a předvídatelnost postupů hodnocení agentury ECHA. Nové nařízení vstupuje v platnost 8. července 2021 a bude účinné od 8. ledna 2022.

Hlavní změny se týkají:

 • požadavků na povrchové napětí a rozpustnost kovů ve vodě a mírně rozpustných sloučenin kovů;
 • požadavků na zkoušky in vitro týkající se podráždění očí a zkoušky in vivo týkající se podráždění kůže nebo očí;
 • požadavky a úpravy pro 28denní a 90denní studie toxicity po opakovaných dávkách;
 • zvláštních pravidel pro přizpůsobení studií toxicity pro reprodukci;
 • obecných pravidel pro přizpůsobení režimu zkoušek:
  • používání existujících údajů;
  • průkaznost důkazů;
  • zkoušky na základě přizpůsobené expozice látkám;
  • sdružování látek do skupin - zejména látek s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexních reakčních produktů a biologických materiálů (UVCB);
 • nových pravidel pro přizpůsobení studií o rozpadu a chování v životním prostředí na základě nízkého rozdělovacího koeficientu oktanol/voda;
 • nových pravidel pro přizpůsobení pro disociační konstantu a viskozitu;
 • dalších požadavků na zkoušky v oblasti lidského zdraví a životního prostředí prováděné na zvířatech za použití přiměřeně vysokých úrovní dávek.

Agentura ECHA rovněž aktualizuje pokyny a koncem roku 2021 zveřejní další doporučení pro žadatele o registraci.

Text nařízení v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2021/979

Nařízení Komise (EU) 2021/979_ ENG

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí