zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česká inspekce životního prostředí a její kompetence

04.01.2001
Obecné
Česká inspekce životního prostředí a její kompetence
Je nástrojem prosazování práva životního prostředí v pěti oblastech..
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborným a dozorovým orgánem státní správy v oblasti životního prostředí. Je nástrojem prosazování práva životního prostředí v pěti oblastech: v ochraně ovzduší, ochraně vody, odpadovém hospodářství, ochraně přírody a ochraně lesa. Tomu odpovídá i administrativní členění ČIŽP, ačkoli postupně byly do její působnosti zahrnuty další okruhy: ochrana ozónové vrstvy Země, nakládání s chemickými látkami, prevence havárií a geneticky modifikované organismy. Hlavní úkoly ČIŽP ze zákona: sledovat dodržování zákonů na ochranu životního prostředí a jeho složek, provádět inspekce ? kontroly, předepisovat opatření k nápravě zjištěných nedostatků, stanovit sankce ? pokuty za nedodržování zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí, kontrolovat obchod a nakládání s ohroženými druhy živočichů a rostlin a nelegálně držené jedince odebírat, omezovat, případně zastavovat provozy, pokud vážně ohrožují životní prostředí, udělovat povolení na nové technologie a provozy, stanovovat emisní limity a udílet autorizace v ochraně ovzduší, podílet se na řešení starých ekologických zátěží, podílet se na řešení ekologických havárií, řešit stížnosti občanů a právnických osob. Dále se ČIŽP věnuje: informování veřejnosti o údajích o stavu životního prostředí, které ČIŽP získává při inspekční činnosti, zpracovávání odborných stanovisek pro jiné orgány státní správy, spolupráci s inspekčními orgány zemí EU a sítí inspekčních orgánů EU (tzv. IMPEL), spolupráci se sítí inspekcí životního prostředí zemí přidružených k EU (tzv. AC ? IMPEL). Podle zákonů platných v jednotlivých složkách je ČIŽP vybavena pro jednotlivé oblasti činnosti rozdílnými kompetencemi: Jednotně ve všech oborech může provádět kontroly, revize, prověrky a šetření, udílet pokuty právnickým osobám, vypracovávat stanoviska a vyjádření pro jiné orgány, podávat informace, řešit stížnosti, oznámení a podněty a spolupracovat se zahraničními inspekčními orgány. Pokuty fyzickým osobám může udělovat pouze ve sférách ochrany přírody a lesa. Omezení nebo zastavení činnosti či provozu nařizuje v oblastech ochrany ovzduší, vody, přírody a lesa, nikoli na úseku odpadového hospodářství. Odebrání nedovoleně držených jedinců může nastat pouze v ochraně přírody. Opatření k nápravě zjištěných nedostatků vydává ČIŽP v oblastech ochrany ovzduší, vody, lesa a v odpadovém hospodářství, nikoli v ochraně přírody. Vyměřování poplatků za znečišťování ovzduší a vypouštění odpadních vod a zpracovávání havarijních plánů patří pouze ochraně vod a ochraně ovzduší. Souhlasy s umisťováním a povolováním staveb zdrojů a technologií a oprávnění k autorizovanému měření emisí a imisí vydává pouze ochrana ovzduší. Pouze tato oblast stanovuje emisní limity pro velké a střední zdroje znečišťování. Zdroj: Zpravodaj MŽP 12/2000, Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí