zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Strategie ochrany životního prostředí stanoví hlavní oblasti pozornosti EU

31.01.2001
Obecné
Strategie ochrany životního prostředí stanoví hlavní oblasti pozornosti EU
Čtvrtým tématem je trvale udržitelé využití zdrojů , zejména řešení likvidace odpadů
Priority politiky Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí jsou stanoveny v akčním programu na daliích deset let, jehož návrh předložila Komise dne 24. ledna. Zdůrazňuje význam zapojení jednotlivc a podnikatelské sféry novým způsobem. Dále navrhuje přísnější uplatňování stávající legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a dalií integraci ?zelených opatření v jiných oblastech své politiky. Dokument Environment 2010: Our Future, Our Choice (životní prostředí 2010: Naše budoucnost, naiše volba) se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti. V souvislosti s klimatickou změnou představuje jeho těžiště cíl 8% snížení emisí skleníkových plyn v letech 2008 až 2012. Jejich další výraznější snížení je také nezbytné, řádově o 20 až 40 procent do roku 2020, s ohledem na vědecké odhady dlouhodobé potřeby snížení o přibližně 70 procent. Úhelným kamenem druhého tématu, ochrana přírody, tvoří síť s názvem Natura habitat a záměry na udrženi biodiverzity v jednotlivých složkách životního prostředí, spolu s ochranou krajiny, mořského prostředí a pod. Třetí oblastí je dopad znečšitění na lidské zdraví, kde tento program prosazuje ucelenější, tzv. holistický přístup a opatření v souvislosti s chemickými látkami, ochranou vod a ovzduší a snížením hlučnosti. Čtvrtým tématem je trvale udržitelé využití zdrojů , zejména řešení likvidace odpadů a efektivnější využívání zdrojů . Strategie také bere v úvahu rozšíření EU a mezinárodní dimenzi, oslovuje všechny zainteresované strany a řeší potřebu vycházet z řádných, vědecky podložených východisek. Šestý Akční program ochrany životního prostředí byl vypracován na základě posouzení předchozí strategie a rozsáhlé diskuse. Další podrobnosti najdete na europa.eu.int [Podkladový text: IP/01/102] - Komise podala žalobu na šest států , které dosud nezavedly Směrnici o integrované ochraně proti znečištění. [Podkladový text: IP/01/78] Zdroj: www.evropska-unie.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí