zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metodické pokyny, návody a sdělení

02.02.2001
Odpady
Metodické pokyny, návody a sdělení
Metodické pokyny, návody a sdělení z oblasti odpadového hospodářství platné ke konci roku 2000. Metodický pokyn č. 5 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR k vydání odvětvové technické normy odpadového hospodářství TNO 83 8035 ?Skladování odpadů - uzavírání a rekultivace skládek ? Věstník MŽP ČR č. 4/1996 Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ČR k zabezpečení skládek, které byly provozovány na základě zvláštních podmínek podle § 15 odst. 1, písm. b) zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb. a § 14 písm. b) zákona č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona č. 466/1992 Sb. a zákona č. 300/1995 Sb. ? Zpravodaj MŽP ČR č. 1/1997 Metodický pokyn č.1 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR - vydané odvětvové normy odpadového hospodářství TNO 83 8036 ?Skladování odpadů - provozní řád a monitorování skládek? ? Věstník MŽP ČR č. 2/1997 Metodický pokyn č. 7 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ze dne 29.4.1998 č.j. OODP/1473/98 k postupu při zařazování odpadů podle Katalogu odpadů (Vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů) ? Věstník MŽP č. 3/1998 Sdělení č. 15 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky o vydání Metodického pokynu k hodnocení zdravotního nebezpečí odpadů ? Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993 Sdělení č. 2 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky o akreditaci státní zkušebny ? Věstník MŽP ČR č. 2/1994 Sdělení č. 8 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí a odboru hygieny a epidemiologie Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na odbornou způsobilost osob pověřených hodnocením nebezpečných vlastností odpadů podle § 4, odst. 5 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech ? Věstník MŽP č. 3/1998 Sdělení č. 15 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o uveřejnění Metodického pokynu pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů ? Věstník MŽP č. 4/1998 Sdělení č. 16 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31.7.1998 ? Věstník MŽP č. 4/1998 Sdělení č. 10 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o zařazení odpadů podle Katalogu odpadů ? Věstník MŽP č. 5/1999 Sdělení č. 11 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o seznamu osob, které byly ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31.1. 1999 ? Věstník MŽP č. 5/1999 Sdělení č. 19 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ve smyslu § 4 odst.1 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech, MŽP zařadilo na návrhy okresních úřadů odpady podle Katalogu odpadů ? Věstník MŽP č. 9/1999 Sdělení č.20 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k seznamu osob, které byly ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30. 6. 1999 ? Věstník MŽP č. 9/1999 Sdělení č. 21 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k ukončení platnosti rozhodnutí, na která se vztahovalo přechodné ustanovení § 43 zákona č. 125/1997 Sb. ? Věstník MŽP č. 9/1999 Sdělení č. 28 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 15.11.1999 ? Věstník MŽP č. 12/1999 Sdělení č. 6 odboru odpadů MŽP o rozšíření seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31.12.1999 ? Věstník MŽP č. 3/2000 Sdělení č. 18 odboru odpadů MŽP o rozšíření seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30.6.2000 ? Věstník MŽP č. 8/2000 Převzato z Elektronické knihovny MŽP Seznam resortních předpisů, metodických pokynů, návodů a sdělení ze všech složek životního prostředí obsahuje software PARAGRAF - registr legislativy životního prostředí.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí