zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Seminář Co nového v odpadech 2000

12.02.2001
Odpady
Seminář Co nového v odpadech 2000
Článek z časopisu ODPADOVÉ FÓRUM
Jednou z tradičních činností Odborné skupiny Kaly a odpady při Asociaci čistírenských expertů (podrobněji na jiném místě - pozn. redakce) je organizování seminářů a konferencí k aktuálním otázkám z oblasti zpracování a využívání kalů a dalších odpadů. V současné době je jednou z nejaktuálnějších otázek problematika zpracování a využívání kalů. Po připravovaném značném omezení ukládání kalů na skládky, se předpokládá, že v EU do deseti let budou kaly převážně využívány v zemědělství (cca 45-50 %) a zbytek zpracován spalováním (cca 45-50 %). Využívání v zemědělství, tato přirozená recyklace ?biomasy?, bude přísně regulováno z důvodu ochrany půdy před kontaminací těžkými kovy, patogenními mikroorganizmy a dalšími cizorodými látkami. Těmto otázkám byl věnován i seminář Co nového v odpadech 2000, který se konal 20. listopadu 2000. Seminář si kladl za cíl nabídnout aktuální informace o připravovaných změnách legislativních opatření v oblasti odpadového hospodářství. Nutnost novelizace dosavadní právní úpravy nakládání s odpady vyplynula nejen ze zkušeností uplynulých let její platnosti a působnosti, během kterých probíhal dynamický rozvoj tohoto oboru i tržních podmínek hospodářství, ale také z potřeby přiblížit úroveň, cíle a tedy i právní úpravu tohoto odvětví stavu v zemích Evropské unie. Návrh nového zákona o odpadech řeší, kromě povinností právnických a fyzických osob při nakládání s odpady obecně, i nakládání s vybranými výrobky a odpady v souladu se směrnicemi Evropského společenství. Jedním z vybraných odpadů jsou i kaly z čistíren odpadních vod. Souběžně s přípravou legislativních opatření o využívání kalů probíhá i hledání metod hodnocení a zpracování kalů, které zabezpečí, že finální produkt bude vyhovovat předpisům pro aplikaci v zemědělství nebo pro jiné využití. Proto dalším cílem semináře bylo podat informace o právě probíhajících pracích na přípravě těchto metod, které jsou řešeny v rámci projektu Hygienizace čistírenských kalů Národní agentury pro zemědělský výzkum (podrobněji na jiném místě - pozn. redakce). Michal Dohanyos
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí